פרסומים

 

 

דיווח סקרייפי ל-OIEhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_tzon/skraipy/pirsumim/Pages/skraipy_oie.aspxדיווח סקרייפי ל-OIEדיווח סקרייפי ל-OIE