בתי מטבחיים

 

 

DispForm.aspxhttp://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=30DispForm.aspx

 

​היחידה מטפלת בנושאים הבאים:

  • פיקוח על בתי מטבחיים על פי תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות).
  • מניעת הפצת מחלות בעלי חיים.
  • פיקוח וטרינרי סדיר על בתי המטבחיים.
  • פיקוח על היגיינת ואיכות הבשר.
  • הכשרת רופאים ומפקחים.

פעילות הרופא הווטרינר הראשי לפיקוח על בתי מטבחיים מבוססת על תקנות שחיטת בהמות, התשכ"ד 1964. 
מסגרת הסמכות והאחריות על פעילות "בתי המטבחיים" הנה בהתאם למפרט הפעילות המעוגן בתקנות שחיטת בהמות מסגרת פקודת מחלות בעלי החיים.

בתי מטבחיים (שו"ט)

 

 

 

 

משרד החקלאות הורה על הפסקת פעילות השחיטה בבית המטבחיים "דבאח"המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיבתי מטבחיים (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/BateiMitbachaim/pirsumim/Pages/sgirat_beit_mitbahaim.aspxמשרד החקלאות הורה על הפסקת פעילות השחיטה בבית המטבחיים "דבאח"08/06/2015 21:00:00{df6763b4-9bf5-4295-8c34-a12160cb67c2}9a3aa071-3b33-4075-a73c-d329e22bd6c04
מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר תפסו היום כחצי טון בשר בקר מוברח ברכב פרטי משטחי הרשות הפלשתינאית, הבשר היה מיועד לשיווק בארץהמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיבתי מטבחיים (שו"ט);פיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/meat_smuggling.aspxמפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר תפסו היום כחצי טון בשר בקר מוברח ברכב פרטי משטחי הרשות הפלשתינאית, הבשר היה מיועד לשיווק בארץ21/01/2015 22:00:00{8d838a83-1d3b-49bb-9101-f996d616e00f}a9a8246c-3f18-467e-a18b-6c2f0b1ec0f26
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2013אפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות (שו"ט);המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט);שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט);מנהלה (שו"ט);בריאות דבורים;בריאות דגים;בריאות סוסים (שו"ט);בריאות צאן (שו"ט);בריאות בקר;בריאות חזירים (שו"ט);בתי מטבחיים (שו"ט);יבוא יצוא (שו"ט);מערך בריאות עופות (שו"ט);פיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט);האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט);צער בעלי חיים (שו"ט);תכשירים וטרינריים (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2013.aspxדו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 201331/12/2012 22:00:00{79468b76-5725-4ca3-85b7-6252b4b85da4}503f4d47-3870-431a-8788-ac7baa4629598
שחיטה שנתית 2002-2010בתי מטבחיים (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/BateiMitbachaim/pirsumim/arcive/Pages/shitot_2002-2010.aspxשחיטה שנתית 2002-201011/12/2011 22:00:00{d45895ee-bb81-4e21-8025-35cc056f880b}d9ab96f6-898f-49de-9e8f-3d80f3dea4755

 

 

דולב סרחיודולב סרחיו{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466411דולב סרחיורופא וטרינר ראשי - פיקוח על מוצרים מן החי03-9681681 ,03-968897203-9681611Sergiod@moag.gov.il
נעמה זערורנעמה זערור{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466252נעמה זערוררופאה וטרינרית - אחראית בתי מטבחיים ופסדים03-9681682NaamaZ@moag.gov.il

 

 

דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-2015http://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2014-2015.aspxדו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-201507/03/2017 22:00:00

 

 

 

 

בקשה להיתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטההמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/BateiMitbachaim/tfasim/Pages/heter_hotzaat_ofot.aspxבקשה להיתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטהבקשה להיתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטה
בקשה לאישור בית מטבחיים בחו"להמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/BateiMitbachaim/tfasim/Pages/ishur_bati_mitbahaim.aspxבקשה לאישור בית מטבחיים בחו"לבקשה לאישור בית מטבחיים בחו"ל
תעודה וטרינרית למשלוח בשר טריהמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/BateiMitbachaim/tfasim/Pages/teuda_vet_mishloah_basar_tari.aspxתעודה וטרינרית למשלוח בשר טריתעודה וטרינרית למשלוח בשר טרי
טופס בקשה להיתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטהבריאות בעלי חיים;בריאות עופותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/heyter_hozaat_ofot_memeshek_revia_leshchita.aspxטופס בקשה להיתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטהטופס בקשה להיתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטה

 

 

 

 

נוהל כפרותhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_kaparot.aspxנוהל כפרות13/09/2017 21:00:00
נוהל שחיטת צאן מחוץ לבית מטבחיים "שחיטה פולחנית"http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_shhita_pulhanit.aspxנוהל שחיטת צאן מחוץ לבית מטבחיים "שחיטה פולחנית"24/06/2015 21:00:00

 

 

חוק רישוי עסקים, תשכח-1968http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_rishuy_asakim_68.aspxחוק רישוי עסקים, תשכח-1968
תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות), תשס- 2000http://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_mahalot_baaley_haim/Pages/takanot_mahalot_baalei_haim_meniat_shaariot_biologiot2000.aspxתקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות), תשס- 2000
תקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), תשמא-1981http://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_mahalot_baaley_haim/Pages/takanot_mahalot_baalei_haim_psadim1981.aspxתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), תשמא-1981
תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), תשך-1960http://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_mahalot_baaley_haim/Pages/takanot_mahalot_baaley_haim_shhita_ofot_60.aspxתקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), תשך-1960