מדור לפטוספירוזיס והפלות יונקים

 

 

 

​​​

מדור לפטוספירוזיס והפלות יונקים

 

 

טוקסופלסמה בכבשיםבריאות צאן (שו"ט);מדור לפטוספירוזיס והפלות יונקיםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2010/Pages/toxoplasma_kzasim.aspxטוקסופלסמה בכבשים06/03/2010 22:00:00{c2354ccf-654f-49cb-9518-19eae3969d9a}27d093bd-e6c0-4846-bff9-41d9bec131f918

 

 

 

 

ברנשטיין מיכאלברנשטיין מיכאל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466210ברנשטיין מיכאל03-968895603-9681692michaelber@moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

טופס בקשה לבדיקות בעלי חיים (כלבים, חתולים וסוסים) המיועדים ליצוא - בדיקות מיוחדותבריאות בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Hapalot/tfasim/Pages/tofes_bdikot_meyuhadot.aspxטופס בקשה לבדיקות בעלי חיים (כלבים, חתולים וסוסים) המיועדים ליצוא - בדיקות מיוחדותטופס בקשה לבדיקות בעלי חיים (כלבים, חתולים וסוסים) המיועדים ליצוא
טופס משלוח דגימות למעבדות המכון הווטרינרימידע לחקלאי;בריאות בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/tfasim/Pages/tofes_machon.aspxטופס משלוח דגימות למעבדות המכון הווטרינרי

 

 

 

 

 

 

חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_rashut_leumit_97.aspxחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977http://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_haam_1977.aspxתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977