​תחומי אחריות המדור

  • אבחון שוטף של מחלות הנגרמות על ידי מיקופלסמות.
  • ביקורים בשדה ותיחקור אירועים במשקים בתאום עם הרופא המטפל ועם רופא הלשכה הווטרינרית.
  • ביצוע מחקרים יישומיים ובסיסיים.

המדור למיקופלסמה מבצע אבחון של מיקופלסמות שונות ​

1. זיהוי נוכחות של מיקופלסמה גליספטיקום, מ. סינוביה ומ. מלאגרידיס בתמיכה למערך הפיקוח והניטור של להקות רבייה.
2. אבחון של חיידקי המיקופלסמה בתחלואה בלהקות עופות מסחריות ובבעלי כנף אחרים.
3. פעילות כמעבדה רפרנטית של המכון הווטרינרי להגדרת בידודי המיקופלסמה/זיהוי נוכחות המיקופלסמה בדוגמאות שונות מיונקים.
הבדיקות המתבצעות ביחידה למיקופלסמה:
1. זיהוי דנ"א מיקופלסמתי בדוגמא באמצאות מבחן PCR.
2. בידוד החיידק ואפיונו תוך שימוש בנוגדן ספציפי בשיטת האימונופלואורסנציה (IMF).
3. מבחנים סרולוגיים (RSA, ELISA).

בעלי תפקידים

ד"ר אינה ליסנינסקי - מנהלת המדור
טל: 03-9681617, 03-9688940 
פקס: 03-9681739
e-mail: innal@moag.gov.il 

ד"ר אירנה גרשמן - רופאה ווטרינרית 
טל: 03-9681617 
פקס: 03-9681739
e-mail: irenag@moag.gov.il 

גב' אינה מיקולה, מיקרוביולוגית​
טל: 03-9681617 
פקס: 03-9681739
e-mail: Innam@moag.gov.il 

שירות לקוחות מדור מיקופלסמה​​

 

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/michsot_pesah_2018.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה בפרט המכס 2005701000/9 - מכסה 2073 - WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/zeytey_maachal_latasiya.aspxמשרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה בפרט המכס 2005701000/9 - מכסה 2073 - WTO
כחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות שיחסכו לחקלאים כ-12 מיליון ₪ מדי שנה ותגדלנה את הפריון של ענף החקלאות http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/improving_regulation.aspxכחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות שיחסכו לחקלאים כ-12 מיליון ₪ מדי שנה ותגדלנה את הפריון של ענף החקלאות