המכון הווטרינרי ע"ש קמרון

​הרופא הווטרינר התורן זמין לאחר שעות הפעילות של המכון הווטרינרי
בימי חול בין השעות: 8:00 ל- 16:00 ובימים שישי ושבת 24 שעות ביממה
מספר ​הטלפון: 053-7286690 

 

 

נוהל תמיכה בגידולי נישהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_gidule_nisha.aspxנוהל תמיכה בגידולי נישה
נוהל תמיכה בבתי אריזה לא משפחתיים ביישובי הדרום http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_bate_ariza.aspxנוהל תמיכה בבתי אריזה לא משפחתיים ביישובי הדרום
פירות במשלוחי מנותhttp://www.moag.gov.il/purimפירות במשלוחי מנות