מעבדה לפרזיטולוגיה

 

 

DispForm.aspxhttp://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=32DispForm.aspx

 

החטיבה עוסקת במחלות הנגרמות על ידי טפילים חד-תאיים, תולעים ופרוקי רגליים.
תחומי העיסוק של החטיבה כוללים איבחון מחלות טפיליות, ייצור תרכיבים, רישוי חומרי הדברה, מחקרים ישומיים ובסיסיים.

בחטיבה לפרזיטולוגיה מייצרים תרכיבים כנגד 5 גורמי מחלות: אנפלזמה, בבזיה ביגמינה, בבזיה בוביס, תיילריה אנולטה ובזנואיטיה בזנואיטי. החטיבה שוקדת ומשקיעה מאמצים לפתח תרכיבים המבוססים על בידודים חדשים של טפילים והחלשתם, ובפיתוח תרכיבים מהונדסים ובהכנת חומרים המרכיבים את המבחנים הסרולוגיים והמולקולריים.

מטרות המעבדה לפרזיטולוגיה

  • איבחון שוטף של מחלות הנגרמות על ידי טפילים חד-תאיים, תולעים ומחלות הנגרמות ו/או המועברות על ידי פרוקי רגליים
  • רישוי חומרי הדברה לפרוקי רגליים
  • ייצור תרכיב דם כנגד טפילי דם וטפילי רקמות הפוגעים בבקר
  • ביצוע מחקרים
מעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט)

 

 

הנחיות למשלוח דגימות לבדיקה במעבדהבריאות בעלי חיים;מניעה, פיקוח וביעור מחלות בעלי חיים ומחלות זואונוטיות (המועברות לאדם)שירותים וטרינריים;מעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Parasitology/Pages/dgimot_parzitologia.aspxהנחיות למשלוח דגימות לבדיקה במעבדה17/10/2017 21:00:00{47cedfa7-aff7-452a-85ae-e843810c0683}0e882761-aae3-445b-a697-3df22500f17b18
הנחיות חדשות ללקיחה ולמשלוח דגימות למכון הווטרינריהמכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט);מעבדה למיקרוביולוגיה של מזון מן החי ולחי (שו"ט);מעבדה לטיב דגה ומוצרי דיג (שו"ט);מעבדה לטוקסיקולוגיה (שו"ט);מדור לפטוספירוזיס והפלות יונקים;תפקידי המכון הווטרינרי;מעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט);מעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט);מדור מחלות דגים (שו"ט);מדור מחלות שגר (שו"ט);מדור מצעים ותרביות (שו"ט);מעבדה לאבחון וירלי (שו"ט);מעבדה לביקורת תרכיבים (שו"ט);מעבדה לכלבת (שו"ט);מעבדה לפתולוגיה (שו"ט);מעבדה לשאריות כימיות (שו"ט);רופא תורן המכון הווטרינריhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Pirsumim/archion/Pages/Dgimot_machon.aspxהנחיות חדשות ללקיחה ולמשלוח דגימות למכון הווטרינרי09/04/2013 21:00:00{28165785-d7c6-4145-ba87-04ffa64fecc4}f4706966-fb6c-4681-8bad-6e81420f965313
נזקי טפילים חיצוניים בצאןמחלות צאןבריאות צאן (שו"ט);מעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2010/Pages/nizkey_tapilim_hizonim_tzon.aspxנזקי טפילים חיצוניים בצאן12/01/2010 22:00:00{c2354ccf-654f-49cb-9518-19eae3969d9a}27d093bd-e6c0-4846-bff9-41d9bec131f917
יעוד תרכיבים בפני קדחות הקרצית בבקרמעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Parasitology/Pirsumim/archion_pirsumim/Pages/yeud_tarkivim_bakar.aspxיעוד תרכיבים בפני קדחות הקרצית בבקר11/03/2008 22:00:00{39592312-98e5-4a01-9646-04d15079fff9}48626821-3469-4371-b218-89eeff412b056

 

 

בכר עדיבכר עדי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465773בכר עדי03-9681633AdiB@moag.gov.il
אלכסנדר מרקוביץ``אלכסנדר מרקוביץ``{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465789אלכסנדר מרקוביץ``03-968163303-9681642alexm@moag.gov.il
רוט עשהאלרוט עשהאל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465834רוט עשהאל03-968175803-9681642AsaelR@moag.gov.il
ליבוביץ בנימיןליבוביץ בנימין{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465881ליבוביץ בנימין03-9681631 ,03-968163203-9681642borisl@moag.gov.il

 

 

 

 

טופס משלוח דגימות למעבדות המכון הווטרינרימידע לחקלאי;בריאות בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/tfasim/Pages/tofes_machon.aspxטופס משלוח דגימות למעבדות המכון הווטרינרי

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_rashut_leumit_97.aspxחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977http://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_haam_1977.aspxתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977