מעבדה לפרזיטולוגיה

 

 

DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=32DispForm.aspx

 

החטיבה עוסקת במחלות הנגרמות על ידי טפילים חד-תאיים, תולעים ופרוקי רגליים.
תחומי העיסוק של החטיבה כוללים איבחון מחלות טפיליות, ייצור תרכיבים, רישוי חומרי הדברה, מחקרים ישומיים ובסיסיים.

בחטיבה לפרזיטולוגיה מייצרים תרכיבים כנגד 5 גורמי מחלות: אנפלזמה, בבזיה ביגמינה, בבזיה בוביס, תיילריה אנולטה ובזנואיטיה בזנואיטי. החטיבה שוקדת ומשקיעה מאמצים לפתח תרכיבים המבוססים על בידודים חדשים של טפילים והחלשתם, ובפיתוח תרכיבים מהונדסים ובהכנת חומרים המרכיבים את המבחנים הסרולוגיים והמולקולריים.

מטרות המעבדה לפרזיטולוגיה

  • איבחון שוטף של מחלות הנגרמות על ידי טפילים חד-תאיים, תולעים ומחלות הנגרמות ו/או המועברות על ידי פרוקי רגליים
  • רישוי חומרי הדברה לפרוקי רגליים
  • ייצור תרכיב דם כנגד טפילי דם וטפילי רקמות הפוגעים בבקר
  • ביצוע מחקרים
מעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט)

 

 

 

 

הנחיות למשלוח דגימות לבדיקה במעבדהבריאות בעלי חיים;מניעה, פיקוח וביעור מחלות בעלי חיים ומחלות זואונוטיות (המועברות לאדם)שירותים וטרינריים;מעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Parasitology/Pages/dgimot_parzitologia.aspxהנחיות למשלוח דגימות לבדיקה במעבדה23/05/2018 21:00:00{47cedfa7-aff7-452a-85ae-e843810c0683}0e882761-aae3-445b-a697-3df22500f17b18
נזקי טפילים חיצוניים בצאןמחלות צאןבריאות צאן (שו"ט);מעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2010/Pages/nizkey_tapilim_hizonim_tzon.aspxנזקי טפילים חיצוניים בצאן12/01/2010 22:00:00{c2354ccf-654f-49cb-9518-19eae3969d9a}27d093bd-e6c0-4846-bff9-41d9bec131f917
יעוד תרכיבים בפני קדחות הקרצית בבקרמעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Parasitology/Pirsumim/archion_pirsumim/Pages/yeud_tarkivim_bakar.aspxיעוד תרכיבים בפני קדחות הקרצית בבקר11/03/2008 22:00:00{39592312-98e5-4a01-9646-04d15079fff9}48626821-3469-4371-b218-89eeff412b056
הנחיות בדבר מניעה וטיפולים בפני קדחות קרציתמעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Parasitology/Pirsumim/archion_pirsumim/Pages/hanhayot_kadahot_kartziot.aspxהנחיות בדבר מניעה וטיפולים בפני קדחות קרצית05/03/2008 22:00:00{39592312-98e5-4a01-9646-04d15079fff9}48626821-3469-4371-b218-89eeff412b055

 

 

בכר עדיבכר עדי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465773בכר עדיעובדת המעבדה לפרזיטולוגיה03-9681633AdiB@moag.gov.il
רוט עשהאלרוט עשהאל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465834רוט עשהאלעובד המעבדה לפרזיטולוגיה03-968175803-9681642AsaelR@moag.gov.il
ליבוביץ בנימיןליבוביץ בנימין{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465881ליבוביץ בנימין03-9681631 ,03-968163203-9681642borisl@moag.gov.il
בלינדר ילנהבלינדר ילנה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465954בלינדר ילנהעובדת מעבדה03-968892203-9681692Elenab@moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_rashut_leumit_97.aspxחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_haam_1977.aspxתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977