אודות המכון הווטרינרי

​המכון הוו​טרינרי ע"ש קמרון פועל במסגרת חמש חטיבות ו- 18 מעבדות ויחידות כמפורט כדלקמן:​

החטיבה לבקטריולוגיה:

החטיבה לוירולוגיה: 

החטיבה לפתולוגיה:

החטיבה לפרזיטולוגיה:

החטיבה למחלות עופות ודגים:

מדור הפלות יונקים​

 

 

תכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/kenes_ahasor.aspxתכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018
רשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2018/Pages/tarkivim_veterinarim_2018.aspxרשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/olives.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה