אודות המכון הווטרינרי

​המכון הוו​טרינרי ע"ש קמרון פועל במסגרת חמש חטיבות ו- 18 מעבדות ויחידות כמפורט כדלקמן:​

החטיבה לבקטריולוגיה:

החטיבה לוירולוגיה: 

החטיבה לפתולוגיה:

החטיבה לפרזיטולוגיה:

החטיבה למחלות עופות ודגים:

מדור הפלות יונקים​

 

 

קול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר http://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kol_kore_cenes_bakar_2018.aspxקול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר
נוהל תמיכה בהאצת קציר תבואות קיץ 2018 בעוטף עזהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_tmicha_18052018.aspxנוהל תמיכה בהאצת קציר תבואות קיץ 2018 בעוטף עזה
האצת קציר החיטה במטרה למנוע נזקים כלכליים למגדלי החיטהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/kzir_chita.aspxהאצת קציר החיטה במטרה למנוע נזקים כלכליים למגדלי החיטה