אודות המכון הווטרינרי

​המכון הוו​טרינרי ע"ש קמרון פועל במסגרת חמש חטיבות ו- 18 מעבדות ויחידות כמפורט כדלקמן:​

החטיבה לבקטריולוגיה:

החטיבה לוירולוגיה: 

החטיבה לפתולוגיה:

החטיבה לפרזיטולוגיה:

החטיבה למחלות עופות ודגים:

מדור הפלות יונקים​

 

 

עדכון סטטוס רישום לתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית טרייה מייצור מקומיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/blue_white/Pages/update_b_w.aspxעדכון סטטוס רישום לתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית טרייה מייצור מקומי
בט"ו בשבט אוכלים פירות טריים ישראלים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/fresh_fruit.aspxבט"ו בשבט אוכלים פירות טריים ישראלים
בשנה האחרונה נרשמה ירידה של כ-17% בכמות משלוחי בעלי החיים לישראל http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Animal_shipments.aspxבשנה האחרונה נרשמה ירידה של כ-17% בכמות משלוחי בעלי החיים לישראל