מעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית

 

 

 

​​​מבנה החטיבה לבקטריולוגיה

החטיבה כוללת את המעבדות הבאות:
א. המעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית
ב.  המעבדה להיגיינה של מזון מן החי ולחי
ג. המעבדה לשאריות  כימיות
ד. המעבדה לטיב דגה ומוצרי דיג

מטרות החטיבה לבקטריולוגיה

 • אבחון שוטף של מחלות זיהומיות הנגרמות על ידי חיידקים, פטריות (ורעלנים)
 • מחקר וסקרים בנושאי פרמקודינאמיקה ויעילותן של תרופות
 • בדיקות יעילות של תכשירי חיטוי ורישומם
 • בדיקות שאריות וחומרים מעכבים במוצרים מן החי
 • בדיקות לאיכות מיקרוביאלית של מזון ודגים
 • בדיקות איכות כללית של דגים ומוצריהם (טיב דגה) ושל חלב ומוצריו.
 • מרכזים ארציים ורפרנטיים לברוצלוזיס, בוטוליזם ולשאריות ביולוגיות במוצרי מזון
 • מאגר של זנים רפרנטיים, ברוצלוזיס ומחלות עטין
 • המעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית
 • מעבדה לברוצלוזיס כולל מרכז ארצי ומעבדת ייחוס בין-לאומית לברוצלה ומסונפת ל- .E.I.O
 • מעבדה ליציבי חומצה ואנאארובים כולל מרכז ארצי לבוטוליזם
 • מעבדה לגורמי הפלה כולל לפטוספירוזיס
 • מעבדה למחלות עטין ומרכז ארצי לבריאות העטין
 • מעבדה לאבחון בקטריולוגי ומיקולוגי כללי

מטרות השירות

 • בידוד וזיהוי גורמי מחלה בקטריאליים ופטרייתיים ובחינת רגישותם לתרופות
 • מחקר וסקרים בנושא זיהומים בקטריאליים ופטרייתיים
 • יעוץ לרופאים בנושאי פעילות המעבדה
 • למידע מורחב בתחום בקטריולוגיה ומיקולוגיה ווטרינרית קלינית​​​
מעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט)

 

 

דו"ח שנתי חטיבה לבקטריולוגיה 2015מידע לחקלאי;שירותי מעבדות;בריאות בעלי חייםמעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט);המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bakteryologia_vemikologia/pirsumim/Pages/BactDivision2015final.aspxדו"ח שנתי חטיבה לבקטריולוגיה 201505/02/2017 22:00:00{5c2d698d-55d2-472a-b2b6-556b2aa96091}e4bbfe97-9f91-449f-aad7-3bd29618caab7
אפיון הדגימות לבדיקה במעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קליניתמעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bakteryologia_vemikologia/pirsumim/Pages/BacterilogyinstructionsMarch2011.aspxאפיון הדגימות לבדיקה במעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית29/01/2017 22:00:00{5c2d698d-55d2-472a-b2b6-556b2aa96091}e4bbfe97-9f91-449f-aad7-3bd29618caab6
דו"ח שנתי חטיבה לבקטריולוגיה 2014מעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bakteryologia_vemikologia/pirsumim/Pages/doch_bacterio.aspxדו"ח שנתי חטיבה לבקטריולוגיה 201402/11/2015 22:00:00{5c2d698d-55d2-472a-b2b6-556b2aa96091}e4bbfe97-9f91-449f-aad7-3bd29618caab4
המעבדה לברוצלוזיס שבמכון הווטרינרי, הוכרה כמעבדת ייחוס של ה - FAOשירותי מעבדות;מידע לחקלאי;בריאות בעלי חייםמעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט);המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Pirsumim/2014/Pages/vet_FAO_3-2014.aspxהמעבדה לברוצלוזיס שבמכון הווטרינרי, הוכרה כמעבדת ייחוס של ה - FAO22/03/2014 22:00:00{14ad7fd7-bb5a-4456-ac4e-ec878024448c}6081083c-e0f2-4ea0-8798-bc333801e1225

 

 

מרסלו פלקרמרסלו פלקר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466710מרסלו פלקרמעבדה לבקטריולוגיה - אבחון כללי03-9681680Marcelo@moag.gov.il
אלעד דניאלאלעד דניאל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465911אלעד דניאל03-968168803-9681692danielad@moag.gov.il
ענבל שמואליענבל שמואלי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466144ענבל שמואליעובדת המעבדה לבקטריולוגיה, אבחון כללי03-9681680Inbalsh@moag.gov.il
ריטה איטיןריטה איטין{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466151ריטה איטיןמעבדה לבקטריולוגיה - ברוצלוזיס03-968168403-9681739ritait@moag.gov.il

 

 

 

 

תעודת משלוח לחומר שהוצא בניתוח / ביופיסיהhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bakteryologia_vemikologia/tfasim/Pages/Biop_form2.aspxתעודת משלוח לחומר שהוצא בניתוח / ביופיסיהתעודת משלוח לחומר שהוצא בניתוח / ביופיסיה
טופס משלוח דגימות למעבדות המכון הווטרינרימידע לחקלאי;בריאות בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/tfasim/Pages/tofes_machon.aspxטופס משלוח דגימות למעבדות המכון הווטרינרי

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_rashut_leumit_97.aspxחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977http://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_haam_1977.aspxתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977