פרסומים

 

 

דו"ח שנתי חטיבה לבקטריולוגיה 2015http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bakteryologia_vemikologia/pirsumim/Pages/BactDivision2015final.aspxדו"ח שנתי חטיבה לבקטריולוגיה 2015
אפיון הדגימות לבדיקה במעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קליניתhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bakteryologia_vemikologia/pirsumim/Pages/BacterilogyinstructionsMarch2011.aspxאפיון הדגימות לבדיקה במעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קליניתאפיון הדגימות לבדיקה במעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית
דו"ח שנתי חטיבה לבקטריולוגיה 2014http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bakteryologia_vemikologia/pirsumim/Pages/doch_bacterio.aspxדו"ח שנתי חטיבה לבקטריולוגיה 2014דוח שנתי בקטריולוגיה