מעבדה לביקורת תרכיבים

 

 

 

המעבדה לביקורת תרכיבים מבצעת רישום ובדיקה תרכיבים המיועדים לשימוש וטרינרי.

החזקת וייצור תרכיבים לשימוש וטרינרי מבוצעים על פי תקנות מחלות בעלי חיים (מיקרואורגניזמים, תרכיבים ומעבירים), תשל"ה-1975.​​

מעבדה לביקורת תרכיבים (שו"ט)

 

 

עדכון לעניין תרכיבים לשימוש בבקר ובצאןמידע לחקלאי;בריאות בעלי חייםשירותים וטרינריים בשדה (שו"ט);מעבדה לביקורת תרכיבים (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/tarkivey_bakar_tzon_10-4-14.aspxעדכון לעניין תרכיבים לשימוש בבקר ובצאן09/04/2014 21:00:00{b0ad2f23-2bd7-4a15-84fa-5978d96932cf}78b3f5ef-abf1-4929-ad7f-6048c42788bc16
הנחיות חדשות ללקיחה ולמשלוח דגימות למכון הווטרינריהמכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט);מעבדה למיקרוביולוגיה של מזון מן החי ולחי (שו"ט);מעבדה לטיב דגה ומוצרי דיג (שו"ט);מעבדה לטוקסיקולוגיה (שו"ט);מדור לפטוספירוזיס והפלות יונקים;תפקידי המכון הווטרינרי;מעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט);מעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט);מדור מחלות דגים (שו"ט);מדור מחלות שגר (שו"ט);מדור מצעים ותרביות (שו"ט);מעבדה לאבחון וירלי (שו"ט);מעבדה לביקורת תרכיבים (שו"ט);מעבדה לכלבת (שו"ט);מעבדה לפתולוגיה (שו"ט);מעבדה לשאריות כימיות (שו"ט);רופא תורן המכון הווטרינריhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Pirsumim/archion/Pages/Dgimot_machon.aspxהנחיות חדשות ללקיחה ולמשלוח דגימות למכון הווטרינרי09/04/2013 21:00:00{28165785-d7c6-4145-ba87-04ffa64fecc4}f4706966-fb6c-4681-8bad-6e81420f965313
רשימת תכשירי חיטוי-ניקוי כימיים הרשומים בתוקף מיום - 1/6/2012תכשירים וטרינריים (שו"ט);מעבדה לביקורת תרכיבים (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2012/Pages/tahshirey_hituy.aspxרשימת תכשירי חיטוי-ניקוי כימיים הרשומים בתוקף מיום - 1/6/201205/06/2012 21:00:00{66584a68-e0f5-4e5f-ab09-07e24ba93626}fb3581fa-5c72-449c-ac7d-b9ea0adfc7ec11
רשימת התרכיבים הווטרינריים הרשומים בישראל - 1/1/2012מעבדה לביקורת תרכיבים (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bikoret_tarkivim/pirsumim/Pages/Registered vaccines 01.01.12.aspxרשימת התרכיבים הווטרינריים הרשומים בישראל - 1/1/201231/12/2011 22:00:00{2eb401c8-7026-4885-b2bd-2eb03d40b6f3}fbeee051-ce60-4970-aef9-6b2d776312786

 

 

מיכאל סימנובמיכאל סימנוב{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461681מיכאל סימנוב03-968193703-9681702
זלסקי אולגהזלסקי אולגה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466301זלסקי אולגה03-968170203-9681702Olgaz@moag.gov.il
יבגני חיניץיבגני חיניץ{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466522יבגני חיניץ03-968175603-9681702vaccine@moag.gov.il

 

 

 

 

טופס משלוח דגימות למעבדות המכון הווטרינרימידע לחקלאי;בריאות בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/tfasim/Pages/tofes_machon.aspxטופס משלוח דגימות למעבדות המכון הווטרינרי

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_hahomarim_hamesukanim1993.aspxחוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993
חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_rashut_leumit_97.aspxחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמא-1981http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/pkudat_rokhim_1981.aspxפקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמא-1981
תקנות מחלות בעלי-חיים (מיקרואורגניסמים, תרכיבים ומעבירים), תשלה–1975http://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_mahalot_baaley_haim/Pages/takanot_baaly_haim_mikro_75.aspxתקנות מחלות בעלי-חיים (מיקרואורגניסמים, תרכיבים ומעבירים), תשלה–1975