חדר קבלת דגימות למכון הווטרינרי

 

 

 

​בחדר קבלת דגימות למכון הוטרינרי ניתן למסור ולשלוח דגימות למכון הוטרנרי.

למידע ה​מפורט והנחיו​ת ללקיחה ולמשלוח דגימות למכון הווטרינרי​​

חדר קבלת דגימות למעבדות המכון הווטרינרי (שו"ט)

 

 

 

 

הנחיות ללקיחה ומשלוח דגימות למכון הווטרינריהמכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט);חדר קבלת דגימות למעבדות המכון הווטרינרי (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Pages/hanhayot_dgimot_hadar_kabala.aspxהנחיות ללקיחה ומשלוח דגימות למכון הווטרינרי{335f5ec3-dd76-4d02-9258-6e7b32cb05c7}a7b751be-fa22-44a5-b10d-b32663d230cd17

 

 

נח ענתנח ענת{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465813נח ענתמנהלת חדר קבלה03-968163003-9681721anatno@moag.gov.il
חגבי לימורחגבי לימור{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466157חגבי לימורעובדת חדר קבלה03-9681630LimorH@moag.gov.il
נינה בכרנינה בכר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466653נינה בכררכזת בכירה (קבלת בדיקות ומשלוחים)03-9681630
אסטמקר שושנה-שיאסטמקר שושנה-שי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466415אסטמקר שושנה-שירכזת (קבלת בדיקות ומשלוחים)03-9681772shaya@moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

טופס משלוח דגימות למעבדות המכון הווטרינריבריאות בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/tfasim/Pages/tofes_machon.aspxטופס משלוח דגימות למעבדות המכון הווטרינרי