2016

 

 

הוראות למשלוח בדיקות לנוכחות נוגדנים לכלבתhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/Pirsumim/2016/Pages/03-06.09_10.aspxהוראות למשלוח בדיקות לנוכחות נוגדנים לכלבת