חיסון שועלים ותנים כנגד כלבת 2018-2017http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/Pirsumim/2017/Pages/hisun_shualim_tanim_2017-8.aspxחיסון שועלים ותנים כנגד כלבת 2018-2017
תעודת רישום מעבדה רפואית ממשרד הבריאות - מרכז ארצי לכלבתhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/Pirsumim/2017/Pages/maabada_refuit.aspxתעודת רישום מעבדה רפואית ממשרד הבריאות - מרכז ארצי לכלבת
כתב מינוי לוועדה לבחינה מחודשת של פרוטוקול לחיסון כלבים בכלבתhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/Pirsumim/2017/Pages/ktav_minuy_vaada_070916.aspxכתב מינוי לוועדה לבחינה מחודשת של פרוטוקול לחיסון כלבים בכלבת