​​​​​​​במסגרת פעולות המטה למלחמה בכלבת של השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות​, יתבצע בתקופה שבין חודש נובמבר 2017 ועד סוף חודש אפריל 2018 שלב נוסף בפרויקט החיסון האוראלי של שועלים ותנים.
​חיסון שועלים ותנים כנגד כלבת 2018-2017