​​​​​​​במסגרת פעולות המטה למלחמה בכלבת של השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות​, יתבצע בתקופה שבין חודש נובמבר 2017 ועד סוף חודש אפריל 2018 שלב נוסף בפרויקט החיסון האוראלי של שועלים ותנים.
​חיסון שועלים ותנים כנגד כלבת 2018-2017

 

 

חוזר בנושא הגדרת אזור סיכון למחלת הכלבת לשנת 2017http://www.moag.gov.il/vet/About/hozrim/hozrim/Pages/ezor_sikun_kalevet_2017.aspxחוזר בנושא הגדרת אזור סיכון למחלת הכלבת לשנת 2017
הנחיות רופאי ומגדלי סוסים בנושא מניעת מחלת הכלבתhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/hozer_kalevet.aspxהנחיות רופאי ומגדלי סוסים בנושא מניעת מחלת הכלבת
תעודת רישום מעבדה רפואית ממשרד הבריאות - מרכז ארצי לכלבתhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/Pirsumim/2017/Pages/maabada_refuit.aspxתעודת רישום מעבדה רפואית ממשרד הבריאות - מרכז ארצי לכלבת