אירועי מחלת הכלבת בשנת 2008


אירוע

בעל חיים

נפה

יישוב

תאריך בדיקה

מספר בדיקה

אירוע 12

תן 

 גולן

 אורטל

 25/11/2008

 A00022391

אירוע 11

 תן 

 גליל

איילת השחר

 05/11/2008

 A00020887

אירוע 10

 כלב

 גולן

מרום גולן 

 04/11/2008 

 A00020765 

אירוע 9

 כבש

 גולן

 אלי עד

 28/10/2008

A0020239 

אירוע 8

כלב

 כנרת

שער הגולן 

 28/10/2008

A0020236 

אירוע 7

 שועל

חברון

עתניאל 

 15/10/2008

A0019569 

אירוע 6

כלב

 גולן

כפר חרוב 

 04/09/2008

A0017171 

אירוע 5

לב

 גולן

אבני איתן 

 02/09/2008 

A0017009 

אירוע 4

  שועל

יהודה 

 אלון שבות

 13/07/2008 

A0013508 

אירוע 3

כלב

גליל 

 שדה נחמיה

 24/06/2008 

A0012337 

אירוע 2

 כלב

 גליל

הגושרים 

 26/05/2008 

A0010850 

אירוע 1

 בקר

גליל

פסוטה 

 01/04/2008

A0008145  

 

תכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/kenes_ahasor.aspxתכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018
רשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2018/Pages/tarkivim_veterinarim_2018.aspxרשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/olives.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה