אירועי מחלת הכלבת בשנת 2008


אירוע

בעל חיים

נפה

יישוב

תאריך בדיקה

מספר בדיקה

אירוע 12

תן 

 גולן

 אורטל

 25/11/2008

 A00022391

אירוע 11

 תן 

 גליל

איילת השחר

 05/11/2008

 A00020887

אירוע 10

 כלב

 גולן

מרום גולן 

 04/11/2008 

 A00020765 

אירוע 9

 כבש

 גולן

 אלי עד

 28/10/2008

A0020239 

אירוע 8

כלב

 כנרת

שער הגולן 

 28/10/2008

A0020236 

אירוע 7

 שועל

חברון

עתניאל 

 15/10/2008

A0019569 

אירוע 6

כלב

 גולן

כפר חרוב 

 04/09/2008

A0017171 

אירוע 5

לב

 גולן

אבני איתן 

 02/09/2008 

A0017009 

אירוע 4

  שועל

יהודה 

 אלון שבות

 13/07/2008 

A0013508 

אירוע 3

כלב

גליל 

 שדה נחמיה

 24/06/2008 

A0012337 

אירוע 2

 כלב

 גליל

הגושרים 

 26/05/2008 

A0010850 

אירוע 1

 בקר

גליל

פסוטה 

 01/04/2008

A0008145  

 

משרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Water_reduction.aspxמשרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים
עדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/Pages/mifkad_ovdim_zarim.aspxעדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019
טיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Work_in_agriculture.aspxטיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור