אירועי מחלת הכלבת בשנת 2007

 

 

מפהhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/airueim kalevet/eruey_kalevet_2007/Pages/map.aspxמפה
אירועיםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/airueim kalevet/eruey_kalevet_2007/Pages/אירועים.aspxאירועים