אירועי מחלת הכלבת בשנת 2007


אירוע

בעל חיים

נפה

יישוב

תאריך בדיקה

מספר בדיקה

אירוע 6

שועל

גליל עליון

כפר סאלד

04/09/2007 

564429 

אירוע 4

 כלב

 גולן

מג'דל שמס

 29/05/2007

553946 

אירוע 10

כלב 

גולן

מג'דל שמס

 17/10/2007

567901 

אירוע 7

שועל 

 גליל עליון

שניר

 10/10/2007

567077 

אירוע 3

נמיה

 גליל עליון 

דן

16/04/2007 

548875 

אירוע 14

 כלב

גולן 

מג'דל שמס

 04/12/2007

A00003653 

אירוע 8

 כלב

גולן 

מג'דל שמס

 12/10/2007

567413 

אירוע 12

שועל 

גולן 

מרום גולן

28/10/2007 

 568674

אירוע 2

תן 

 גליל

שתולה

06/04/2007 

548059 

אירוע 5

כלב

 גליל עליון

שניר

21/08/2007 

 563231

אירוע 9

כלב

גולן 

 מסעדה

 12/10/2007

567414 

אירוע 15

 שועל

גליל עליון 

משמר הירדן 

 30/12/2007

573959 

 אירוע 13

 בקר

 גולן

 שניר

23/11/2007 

 A00003382

אירוע 11

כלב

גולן

צוק עורבים

 17/10/2007

567923 

אירוע 1

כלב

גולן

צוק עורבים

02/04/2007

547828 

 

תכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/kenes_ahasor.aspxתכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018
רשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2018/Pages/tarkivim_veterinarim_2018.aspxרשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/olives.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה