מדור מחלות שגר

 

 

 

​​

מדור מחלות שגר (שו"ט)

 

 

הנחיות חדשות ללקיחה ולמשלוח דגימות למכון הווטרינריהמכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט);מעבדה למיקרוביולוגיה של מזון מן החי ולחי (שו"ט);מעבדה לטיב דגה ומוצרי דיג (שו"ט);מעבדה לטוקסיקולוגיה (שו"ט);מדור לפטוספירוזיס והפלות יונקים;תפקידי המכון הווטרינרי;מעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט);מעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט);מדור מחלות דגים (שו"ט);מדור מחלות שגר (שו"ט);מדור מצעים ותרביות (שו"ט);מעבדה לאבחון וירלי (שו"ט);מעבדה לביקורת תרכיבים (שו"ט);מעבדה לכלבת (שו"ט);מעבדה לפתולוגיה (שו"ט);מעבדה לשאריות כימיות (שו"ט);רופא תורן המכון הווטרינריhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Pirsumim/archion/Pages/Dgimot_machon.aspxהנחיות חדשות ללקיחה ולמשלוח דגימות למכון הווטרינרי09/04/2013 21:00:00{28165785-d7c6-4145-ba87-04ffa64fecc4}f4706966-fb6c-4681-8bad-6e81420f965313

 

 

 

 

 

 

טופס משלוח דגימות למעבדות המכון הווטרינרימידע לחקלאי;בריאות בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/tfasim/Pages/tofes_machon.aspxטופס משלוח דגימות למעבדות המכון הווטרינרי

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_rashut_leumit_97.aspxחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977http://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_haam_1977.aspxתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977