מחקרים המתנהלים במעבדה לדגים

תכנית מחקר 1 -  שינויים גנטיים באוכלוסיית חיידקי Streptococcus iniae - במימון מגדלי הפורלים.
המחקר מתמקד במבנה אופרון cps, הגורמים לשינויים הגנטיים וההשפעות הפאטופיסיולוגיות הנובעות מהשינויים.

תכנית מחקר 2 - הבשלת המערכת החיסונית בעקבות גירוי על ידי תרכיבים שאינם חד ערכיים - המימון אירופי. 
המחקר עוסק באיפיוני התגובה ההומורלית בעקבות גרוי דיפרמציאלי של ההגנה הנרכשת על ידי מולקולות מרכזיות של מתגים גרם-שליליים (LPS) ושל קוקים גרם-חיוביים (CPS|EPS).

תכנית מחקר 3 - המחקר עוסק בריצוף מלא של נגיף SDV - ללא מימון חיצוני.​​

 

 

תכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/kenes_ahasor.aspxתכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018
רשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2018/Pages/tarkivim_veterinarim_2018.aspxרשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/olives.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה