מחקרים המתנהלים במעבדה לדגים

תכנית מחקר 1 -  שינויים גנטיים באוכלוסיית חיידקי Streptococcus iniae - במימון מגדלי הפורלים.
המחקר מתמקד במבנה אופרון cps, הגורמים לשינויים הגנטיים וההשפעות הפאטופיסיולוגיות הנובעות מהשינויים.

תכנית מחקר 2 - הבשלת המערכת החיסונית בעקבות גירוי על ידי תרכיבים שאינם חד ערכיים - המימון אירופי. 
המחקר עוסק באיפיוני התגובה ההומורלית בעקבות גרוי דיפרמציאלי של ההגנה הנרכשת על ידי מולקולות מרכזיות של מתגים גרם-שליליים (LPS) ושל קוקים גרם-חיוביים (CPS|EPS).

תכנית מחקר 3 - המחקר עוסק בריצוף מלא של נגיף SDV - ללא מימון חיצוני.​​

 

 

נוהל תמיכה בגידולי נישהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_gidule_nisha.aspxנוהל תמיכה בגידולי נישה
נוהל תמיכה בבתי אריזה לא משפחתיים ביישובי הדרום http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_bate_ariza.aspxנוהל תמיכה בבתי אריזה לא משפחתיים ביישובי הדרום
פירות במשלוחי מנותhttp://www.moag.gov.il/purimפירות במשלוחי מנות