מחקרים המתנהלים במעבדה לדגים

תכנית מחקר 1 -  שינויים גנטיים באוכלוסיית חיידקי Streptococcus iniae - במימון מגדלי הפורלים.
המחקר מתמקד במבנה אופרון cps, הגורמים לשינויים הגנטיים וההשפעות הפאטופיסיולוגיות הנובעות מהשינויים.

תכנית מחקר 2 - הבשלת המערכת החיסונית בעקבות גירוי על ידי תרכיבים שאינם חד ערכיים - המימון אירופי. 
המחקר עוסק באיפיוני התגובה ההומורלית בעקבות גרוי דיפרמציאלי של ההגנה הנרכשת על ידי מולקולות מרכזיות של מתגים גרם-שליליים (LPS) ושל קוקים גרם-חיוביים (CPS|EPS).

תכנית מחקר 3 - המחקר עוסק בריצוף מלא של נגיף SDV - ללא מימון חיצוני.​​

 

 

משרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Water_reduction.aspxמשרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים
עדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/Pages/mifkad_ovdim_zarim.aspxעדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019
טיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Work_in_agriculture.aspxטיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור