מדור מצעים ותרביות

 

 

 

​המדור להכנת מצעים ותרביות רקמה ('המטבח') אחראי על מתן שירות פנימי למעבדות המכון הווטרינרי בתחום בקרת תהליך הכנת מצעים ותרביות רקמה לצורך ביצוע אבחונים ובדיקות.

תחומי אחריות המדור


1. הכנת מצעים, תרביות ותמיסות, ואספקתם למעבדות המכון.
2. שטיפה, חיטוי ועיקור של כלי מעבדה בגמר הבדיקות המבוצעות.
3. השמדת פסולת ביולוגית (חומרים ודגימות מבעלי חיים) לאחר שנבדקו במעבדה.​

מדור מצעים ותרביות (שו"ט)

 

 

הנחיות חדשות ללקיחה ולמשלוח דגימות למכון הווטרינריהמכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט);מעבדה למיקרוביולוגיה של מזון מן החי ולחי (שו"ט);מעבדה לטיב דגה ומוצרי דיג (שו"ט);מעבדה לטוקסיקולוגיה (שו"ט);מדור לפטוספירוזיס והפלות יונקים;תפקידי המכון הווטרינרי;מעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט);מעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט);מדור מחלות דגים (שו"ט);מדור מחלות שגר (שו"ט);מדור מצעים ותרביות (שו"ט);מעבדה לאבחון וירלי (שו"ט);מעבדה לביקורת תרכיבים (שו"ט);מעבדה לכלבת (שו"ט);מעבדה לפתולוגיה (שו"ט);מעבדה לשאריות כימיות (שו"ט);רופא תורן המכון הווטרינריhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Pirsumim/archion/Pages/Dgimot_machon.aspxהנחיות חדשות ללקיחה ולמשלוח דגימות למכון הווטרינרי09/04/2013 21:00:00{28165785-d7c6-4145-ba87-04ffa64fecc4}f4706966-fb6c-4681-8bad-6e81420f965313

 

 

ציגלמן מרגריטהציגלמן מרגריטה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466189ציגלמן מרגריטה03-968165303-9681765MargaritaZ@moag.gov.il
בומברוב רוזלינהבומברוב רוזלינה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466391בומברוב רוזלינה03-968165303-9681765Rozalinab@moag.gov.il
ממצ`ין נדז`דהממצ`ין נדז`דה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466562ממצ`ין נדז`דה03-968164603-9681675yam@moag.gov.il

 

 

 

 

טופס משלוח דגימות למעבדות המכון הווטרינרימידע לחקלאי;בריאות בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/tfasim/Pages/tofes_machon.aspxטופס משלוח דגימות למעבדות המכון הווטרינרי

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_rashut_leumit_97.aspxחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977http://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_haam_1977.aspxתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977