​​היחידה למינהל ומשאבי אנוש מספקת את מכלול שרותי התמיכה המינהליים והלוגיסטיים ליחידות המערך המקצועי- וטרינרי רבתי, באמצעות מחלקות המנהלה.​

מנהלה (שו"ט)

 

 

Publications of KVI researchers 2016שירותים וטרינרייםמנהלה (שו"ט);ספריית המכון הווטרינרי (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/maamarim_machon/Pages/Publications-of-KVI-researchers-2016.aspxPublications of KVI researchers 201628/06/2017 21:00:00{c260b238-b54d-4fb5-bcf3-565585e80a09}aba6b5c3-7d96-429f-9831-9be68e4ff3b116
פרסום מפרטי הפעימה השניה ברפורמה לרישוי עסקים - להערות הציבורמידע לחקלאימנהלה (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/pirsumim/Pages/rishuy_asakim.aspxפרסום מפרטי הפעימה השניה ברפורמה לרישוי עסקים - להערות הציבור06/02/2017 22:00:00{38c7a5d8-e052-443e-94d8-9d27365e1491}489c1396-92a8-49e1-9e79-a91628b0bec85
Publications of KVI researchers 2014-2015ספריית המכון הווטרינרי (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/maamarim_machon/Pages/Publications of KVI researchers 2015.aspxPublications of KVI researchers 2014-201502/08/2015 21:00:00{c260b238-b54d-4fb5-bcf3-565585e80a09}aba6b5c3-7d96-429f-9831-9be68e4ff3b115
מוקד חירום - שירותים וטרינרייםמנהלה (שו"ט);בטיחות שו"טhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/pirsumim/Pages/moked herum.aspxמוקד חירום - שירותים וטרינריים21/08/2013 21:00:00{38c7a5d8-e052-443e-94d8-9d27365e1491}489c1396-92a8-49e1-9e79-a91628b0bec84

 

 

 

 

ניקולאייב ילנהניקולאייב ילנה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466711ניקולאייב ילנה03-968173403-9681753elenan@moag.gov.il
אקשוטי אלוןאקשוטי אלון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465791אקשוטי אלון03-968169903-9605292AlonA@moag.gov.il
אלזרקי ענתאלזרקי ענת{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465806אלזרקי ענתהמרכז הארצי לרישום כלבים03-968161003-9681753anata@moag.gov.il
פנטה אנטנהפנטה אנטנה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465822פנטה אנטנה03-968178303-9605292AntanaF@moag.gov.il

 

 

דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-2015http://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2014-2015.aspxדו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-201507/03/2017 22:00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

דרישות האגף לפיקוח על מזון בעלי חיים למתן / חידוש היתר לייצור, שיווק וסחר במוצרי מספואhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/drishot_haagaf.aspxדרישות האגף לפיקוח על מזון בעלי חיים למתן / חידוש היתר לייצור, שיווק וסחר במוצרי מספוא01/09/2014 21:00:00
בקשה לאישור מקום הסגרhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/bakasha_makom_hesger.aspxבקשה לאישור מקום הסגר
בקשה להקצאת מועדי אכלוס במקום/תחנת הסגר למקנה מיובא לשנת 2011http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/bakasha_yevu_mikne.aspxבקשה להקצאת מועדי אכלוס במקום/תחנת הסגר למקנה מיובא לשנת 2011
תכנית רב שנתית למזעור מחלת הברוצלוזיס בעדרי הצאן בנגב בשנים 2019-2014 - נוהל מורחב לביצוע בשנים 2016-2017, למוקדים נוספים באזור המבצע בנגבhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/bru_negev.aspxתכנית רב שנתית למזעור מחלת הברוצלוזיס בעדרי הצאן בנגב בשנים 2019-2014 - נוהל מורחב לביצוע בשנים 2016-2017, למוקדים נוספים באזור המבצע בנגב

 

 

טיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (דיג), התשע"ג 2012http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/draft_fish_Diseases.aspxטיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (דיג), התשע"ג 201214/10/2012 22:00:00