פרסומים

 

 

פרסום מפרטי הפעימה השניה ברפורמה לרישוי עסקים - להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/pirsumim/Pages/rishuy_asakim.aspxפרסום מפרטי הפעימה השניה ברפורמה לרישוי עסקים - להערות הציבור
מוקד חירום - שירותים וטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/pirsumim/Pages/moked herum.aspxמוקד חירום - שירותים וטרינרייםמוקד חירום