קישורים מומלצים

 

 

FAO - Food and Agricultural Organizationhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/links/Pages/FAO.aspxFAO - Food and Agricultural Organization
IVIS - International Veterinary Information Servicehttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/links/Pages/IVIS - International Veterinary Information Service.aspxIVIS - International Veterinary Information Service
Medical libraries in Israelhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/links/Pages/Medical_libraries_Israel.aspxMedical libraries in Israel
OIE - World Organization for Animal Healthhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/links/Pages/OIE - World Organization for Animal Health.aspxOIE - World Organization for Animal Health
Universities in Israelhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/links/Pages/Universities_in_Israel.aspxUniversities in Israel
Veterinary & Animal Science Organizationshttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/links/Pages/Veterinary Animal Science Organizations.aspxVeterinary & Animal Science Organizations
WHO - World Health Organizationhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/links/Pages/WHO - World Health Organization.aspxWHO - World Health Organization
World Veterinary Associationhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/links/Pages/World Veterinary Association.aspxWorld Veterinary Association