​​

​מערך בריאות העופות בשירותים הווטרינריים מופקד על הפיקוח, האכיפה והרגולציה בענף הלול. עיקר הפעילות מתבצעת בנושאים של בלימת מחלות מדבקות ומניעת התפשטותן במשקי עופות, פינות חי וציפורי נוי.

היחידה פועלת תחת שלוש כותרות: בריאות העופות, בריאות הציבור ורווחת העופות.

האכיפה מתבצעת בתחומי פעילות מגוונים כגון ביקורות חיסונים בפועל, ביקורות מסמכים, דיגום ביולוגי לאיתור מוקדם של מחוללי מחלות, ביקורות במדגריות, רישוי ותפעול נכון של לולים, בטיחות ביולוגית​, ניטור סלמונלה, ניטור שפעת, ניטור שאריות כימיות במוצרי הלול, פיקוח על צוותי חיסון, ימי עיון והדרכה וכן פיקוח על יבוא ויצוא של עופות. 

החוקים והתקנות המהווים בסיס לפעילות המערך הם פקודת מחלות בעלי חיים, תקנות מחלות בעלי חיים, חוק צער בעלי חיים, פיקוח מצרכים ושירותים, ניו קסל ועוד.

פעילות הפיקוח והאכיפה בענף הלול הייתה משולבת בעבר במערכת של המועצה לענף הלול. כיום פועל מערך בריאות העופות באופן עצמאי במסגרת השירותים הווטרינריים תוך התמודדות עם מגוון הנושאים שבאחריותו. 

מערך בריאות העוף בשירותים הווטרינריים מקיים קשרי עבודה מקצועיים עם גופים ממשלתיים וציבוריים חוץ משרדיים, ביניהם המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות, משרד הבריאות, המועצה לענף הלול, ארגון המגדלים ועוד.

תרשים ארגוני של ענף הלול של השירותים הווטרינריים 

מערך בריאות עופות (שו"ט)

 

 

התפרצות שפעת העופות 2017בריאות בעלי חייםמערך בריאות עופות (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pages/shapat_ofot.aspxהתפרצות שפעת העופות 201728/03/2017 22:00:00{cbc74373-5fc0-41b0-92b5-e2ee4b4fa2d1}1e183f9d-2ddf-4412-8831-59f2dc291f729
הודעה ללולנים - פברואר 2017מידע לחקלאי;בריאות בעלי חייםמערך בריאות עופות (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2017/Pages/mico_2_2017.aspxהודעה ללולנים - פברואר 201715/02/2017 22:00:00{e918a7f3-e6f1-489c-81b2-631d4d2125a4}45c8e99c-e311-47ce-ad23-e8d9455d60d82
הודעה ללולנים - ינואר 2017בריאות בעלי חיים;בריאות עופותמערך בריאות עופות (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2017/Pages/jan2017.aspxהודעה ללולנים - ינואר 201714/01/2017 22:00:00{e918a7f3-e6f1-489c-81b2-631d4d2125a4}45c8e99c-e311-47ce-ad23-e8d9455d60d84
הודעה ללולנים - דצמבר 2016בריאות בעלי חיים;בריאות עופותמערך בריאות עופות (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2016/Pages/mico_11_2016.aspxהודעה ללולנים - דצמבר 201614/12/2016 22:00:00{6e52d421-3c1d-4361-be0d-951e23873746}8d078990-7c2e-4fbc-9358-1b7e4db50b5b14

 

 

 

 

כץ רםכץ רם{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466358כץ רםרופא וטרינר ראשי למחלות עופות (בפועל) ומנהל מרחב צפון03-968162203-9688902RamK@moag.gov.il
נגר שגיתנגר שגית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466397נגר שגיתרופאה וטרינרית ממשלתית03-968174903-9681792sagitn@moag.gov.il
טולדו אוסנתטולדו אוסנת{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466325טולדו אוסנתמנהלת לשכה03-968173703-9681790osnatt@moag.gov.il
מקונן בילימקונן בילי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465885מקונן ביליפקח08-9403277BiliM@moag.gov.il

 

 

אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 2.12.17http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastle_2-12-17.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 2.12.1701/12/2017 22:00:00
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.10.17http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastle_19-10-17.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.10.1718/10/2017 21:00:00
הודעה ללולנים - ספטמבר, 2017http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2017/Pages/mico_9-2017.aspxהודעה ללולנים - ספטמבר, 201719/09/2017 21:00:00
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 17.8.17http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastl_17-8-17.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 17.8.1721/08/2017 21:00:00

 

 

 

 

טופס בדיקת מטוש נגרר במשק עם עופות על ידי לולןבריאות בעלי חיים;בריאות עופותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/tofes_bdikat_matosh_nigrar.aspxטופס בדיקת מטוש נגרר במשק עם עופות על ידי לולןבדיקת מטוש נגרר במשק עם עופות על ידי לולן
טופס מסירת בדיקות למעבדה לבריאות העוףבריאות בעלי חיים;בריאות עופותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/tofes_mesirat_bvdikot_lamaabadat_of.aspxטופס מסירת בדיקות למעבדה לבריאות העוףטופס מסירת בדיקות למעבדה לבריאות העוף
טופס דו"ח בדיקת בעלי כנף במשק גידולבריאות בעלי חיים;בריאות עופותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/doh_bdikat_ofot.aspxטופס דו"ח בדיקת בעלי כנף במשק גידולדו"ח בדיקת בעלי כנף במשק גידול
פרוטוקול ביקורת לוליםבריאות בעלי חיים;בריאות עופותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/rotokol_bikoret_lulim.aspxפרוטוקול ביקורת לוליםפרוטוקול ביקורת לולים
תעודת העברת עופותבריאות בעלי חיים;בריאות עופותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/teudat_haavarat_ofot.aspxתעודת העברת עופותתעודת העברת עופות

 

 

 

 

הוראות חיסון 2014 לבעלי כנף בפינות חי, משקי ילדים, גני חיות ועופות חצרhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/horaot_hisun_baaley_kanaf.aspxהוראות חיסון 2014 לבעלי כנף בפינות חי, משקי ילדים, גני חיות ועופות חצר13/12/2014 22:00:00
נהלים להעברת (הוצאה והכנסה) בעלי כנף מתוך, בתוך או לתוך אזורים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסלhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_11_havara_baaley_kanaf.aspxנהלים להעברת (הוצאה והכנסה) בעלי כנף מתוך, בתוך או לתוך אזורים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל04/01/2011 22:00:00
נוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/hamatat_ofot.aspxנוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חיים
נוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_pizuim_ofot.aspxנוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חיים

 

 

חוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_hahomarim_hamesukanim1993.aspxחוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993
חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכד-1963http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_hamuaza_leanaf_halul_ezur_veshivuk1963.aspxחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכד-1963
חוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_rofim_vet_91.aspxחוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991
חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_zar_baaley_haim_1994.aspxחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994