​מערך בריאות העופות בשירותים הווטרינריים מופקד על הפיקוח, האכיפה והרגולציה בענף הלול. עיקר הפעילות מתבצעת בנושאים של בלימת מחלות מדבקות ומניעת התפשטותן במשקי עופות, פינות חי וציפורי נוי.

היחידה פועלת תחת שלוש כותרות: בריאות העופות, בריאות הציבור ורווחת העופות.

האכיפה מתבצעת בתחומי פעילות מגוונים כגון ביקורות חיסונים בפועל, ביקורות מסמכים, דיגום ביולוגי לאיתור מוקדם של מחוללי מחלות, ביקורות במדגריות, רישוי ותפעול נכון של לולים, בטיחות ביולוגית​, ניטור סלמונלה, ניטור שפעת, ניטור שאריות כימיות במוצרי הלול, פיקוח על צוותי חיסון, ימי עיון והדרכה וכן פיקוח על יבוא ויצוא של עופות. 

החוקים והתקנות המהווים בסיס לפעילות המערך הם פקודת מחלות בעלי חיים, תקנות מחלות בעלי חיים, חוק צער בעלי חיים, פיקוח מצרכים ושירותים, ניו קסל ועוד.

פעילות הפיקוח והאכיפה בענף הלול הייתה משולבת בעבר במערכת של המועצה לענף הלול. כיום פועל מערך בריאות העופות באופן עצמאי במסגרת השירותים הווטרינריים תוך התמודדות עם מגוון הנושאים שבאחריותו. 

מערך בריאות העוף בשירותים הווטרינריים מקיים קשרי עבודה מקצועיים עם גופים ממשלתיים וציבוריים חוץ משרדיים, ביניהם המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות, משרד הבריאות, המועצה לענף הלול, ארגון המגדלים ועוד.

תרשים ארגוני של ענף הלול של השירותים הווטרינריים 

מערך בריאות עופות (שו"ט)

 

 

 

 

אזורים, משקים וישובים הנגועים במחלת ניוקסל - 25.1.2018שירותים וטרינריים;עופות;בריאות עופות;בריאות בעלי חיים;המזון שאנחנו אוכליםשירותים וטרינריים;מערך בריאות עופות (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2018/Pages/newcasel_places_25-1-2018.aspxאזורים, משקים וישובים הנגועים במחלת ניוקסל - 25.1.201824/01/2018 22:00:00{1d1e2b19-ecab-4735-bfbd-51bc94630a93}17dbe578-56be-4296-bbce-35c38cc3f6c52
התפרצויות שפעת העופות H5N8בריאות בעלי חייםמערך בריאות עופות (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Shapaat_ofot/Pages/H5N8.aspxהתפרצויות שפעת העופות H5N828/03/2017 22:00:00{0132b82a-9d94-4ab2-a09b-2edbd547a146}688527a7-852b-4799-a914-0b57c68bfe8e9
הודעה ללולנים - פברואר 2017מידע לחקלאי;בריאות בעלי חייםמערך בריאות עופות (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2017/Pages/mico_2_2017.aspxהודעה ללולנים - פברואר 201715/02/2017 22:00:00{e918a7f3-e6f1-489c-81b2-631d4d2125a4}45c8e99c-e311-47ce-ad23-e8d9455d60d82
הודעה ללולנים - ינואר 2017בריאות בעלי חיים;בריאות עופותמערך בריאות עופות (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2017/Pages/jan2017.aspxהודעה ללולנים - ינואר 201714/01/2017 22:00:00{e918a7f3-e6f1-489c-81b2-631d4d2125a4}45c8e99c-e311-47ce-ad23-e8d9455d60d84

 

 

ד"ר כץ רםד"ר כץ רם{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466358כץ רםרופא וטרינר ראשי למחלות עופות (בפועל) ומנהל מרחב צפון03-968179003-9688902RamK@moag.gov.il
ד"ר נגר שגיתד"ר נגר שגית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466397נגר שגיתמנהלת מרחב דרום03-9688916 03-9681792sagitn@moag.gov.il
טולדו אוסנתטולדו אוסנת{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466325טולדו אוסנתרכזת לשכה03-9681790 03-9681790osnatt@moag.gov.il
אשל איילאשל אייל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466002אשל איילמפקח מרחב צפון04-6303465eysh03@gmail.com

 

 

אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 2.12.17http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastle_2-12-17.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 2.12.1701/12/2017 22:00:00
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.10.17http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastle_19-10-17.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.10.1718/10/2017 21:00:00
הודעה ללולנים - ספטמבר, 2017http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2017/Pages/mico_9-2017.aspxהודעה ללולנים - ספטמבר, 201719/09/2017 21:00:00
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 17.8.17http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastl_17-8-17.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 17.8.1721/08/2017 21:00:00

 

 

 

 

דיווח רופא וטרינר על חשד למחלה מדבקת / תמותה חריגהבריאות בעלי חיים;בריאות עופות;מחלות עופותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/tofes_divuah_rofe.aspxדיווח רופא וטרינר על חשד למחלה מדבקת / תמותה חריגהחשד למחלה מדבקת / תמותה חריגה
טופס בקשה לשינויים במדגרהבריאות בעלי חיים;בריאות עופותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/shinuim_medgera.aspxטופס בקשה לשינויים במדגרהטופס בקשה לשינויים במדגרה
טופס בקשה להיתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטהבריאות בעלי חיים;בריאות עופותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/heyter_hozaat_ofot_memeshek_revia_leshchita.aspxטופס בקשה להיתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטהטופס בקשה להיתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטה
טפסי בקשות בנושאי משקים בהסגר בשל שפעת העופותבריאות בעלי חיים;בריאות עופותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/bakashot_ezor_hesger.aspxטפסי בקשות בנושאי משקים בהסגר בשל שפעת העופותטפסי בקשות בנושאי משקים בהסגר בשל שפעת העופות
טופס בקשה להעברת עופות ברדיוס מ- 3-10 ק"מ ממוקד שפעת עופות ממשק למשקבריאות בעלי חיים;בריאות עופותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/bakasha_lehaavarat_ofot.aspxטופס בקשה להעברת עופות ברדיוס מ- 3-10 ק"מ ממוקד שפעת עופות ממשק למשק

 

 

 

 

הוראות חיסון 2014 לבעלי כנף בפינות חי, משקי ילדים, גני חיות ועופות חצרhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/horaot_hisun_baaley_kanaf.aspxהוראות חיסון 2014 לבעלי כנף בפינות חי, משקי ילדים, גני חיות ועופות חצר13/12/2014 22:00:00
נהלים להעברת (הוצאה והכנסה) בעלי כנף מתוך, בתוך או לתוך אזורים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסלhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_11_havara_baaley_kanaf.aspxנהלים להעברת (הוצאה והכנסה) בעלי כנף מתוך, בתוך או לתוך אזורים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל04/01/2011 22:00:00
נוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/hamatat_ofot.aspxנוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חיים
נוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_pizuim_ofot.aspxנוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חיים

 

 

חוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_hahomarim_hamesukanim1993.aspxחוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993
חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכד-1963http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_hamuaza_leanaf_halul_ezur_veshivuk1963.aspxחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכד-1963
חוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_rofim_vet_91.aspxחוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991
חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_zar_baaley_haim_1994.aspxחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994