בקשות לאישורים שונים

 

 

בקשה להוצאת עופות למשחטה מאזור המוכרז כנגוע במחלת הניוקסלhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/applications/Pages/bakasha_hotzaat_ofot_meezor_nagua.aspxבקשה להוצאת עופות למשחטה מאזור המוכרז כנגוע במחלת הניוקסלבקשה להוצאת עופות למשחטה מאזור המוכרז כנגוע במחלת הניוקסל
בקשה לייצור תרכיב אוטוגניhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/applications/Pages/bakasha_leyetzur_tarkiv.aspxבקשה לייצור תרכיב אוטוגניבקשה לייצור תרכיב אוטוגני