טפסים

 

 

טפסי בקשות בנושאי משקים בהסגר בשל שפעת העופותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/bakashot_ezor_hesger.aspxטפסי בקשות בנושאי משקים בהסגר בשל שפעת העופותטפסי בקשות בנושאי משקים בהסגר בשל שפעת העופות
טופס בקשה להיתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטהhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/heyter_hozaat_ofot_memeshek_revia_leshchita.aspxטופס בקשה להיתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטהטופס בקשה להיתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטה
טופס בקשה לשינויים במדגרהhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/shinuim_medgera.aspxטופס בקשה לשינויים במדגרהטופס בקשה לשינויים במדגרה
דיווח רופא וטרינר על חשד למחלה מדבקת / תמותה חריגהhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/tofes_divuah_rofe.aspxדיווח רופא וטרינר על חשד למחלה מדבקת / תמותה חריגהחשד למחלה מדבקת / תמותה חריגה
טופס דו"ח בדיקת בעלי כנף במשק גידולhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/doh_bdikat_ofot.aspxטופס דו"ח בדיקת בעלי כנף במשק גידולדו"ח בדיקת בעלי כנף במשק גידול
פרוטוקול ביקורת לוליםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/rotokol_bikoret_lulim.aspxפרוטוקול ביקורת לוליםפרוטוקול ביקורת לולים
תעודת העברת עופותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/teudat_haavarat_ofot.aspxתעודת העברת עופותתעודת העברת עופות
תעודת העברת פרגיות קלות לביצי מאכלhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/teudat_havarat_pargiot_kalot.aspxתעודת העברת פרגיות קלות לביצי מאכלתעודת העברת פרגיות קלות לביצי מאכל
טופס דו"ח בדיקת פרגיות קלות לביצי מאכל במשק גידולhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/tfasim_bdikat_pargiot_kalot.aspxטופס דו"ח בדיקת פרגיות קלות לביצי מאכל במשק גידולטופס דו"ח בדיקת פרגיות קלות לביצי מאכל במשק גידול
טופס בקשה להיתר להכנסת עופות והפעלת משקhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/tofes_bakasha_ heiter_hacnasat_ofot.aspxטופס בקשה להיתר להכנסת עופות והפעלת משקטופס בקשה להיתר להכנסת עופות והפעלת משק
טופס היתר להכנסת עופות והפעלת משקhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/tofes_heiter_hachnasat_ofot.aspxטופס היתר להכנסת עופות והפעלת משקטופס היתר להכנסת עופות והפעלת משק
טופס בדיקת מטוש נגרר במשק עם עופות על ידי לולןhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/tofes_bdikat_matosh_nigrar.aspxטופס בדיקת מטוש נגרר במשק עם עופות על ידי לולןבדיקת מטוש נגרר במשק עם עופות על ידי לולן
טופס מסירת בדיקות למעבדה לבריאות העוףhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/tofes_mesirat_bvdikot_lamaabadat_of.aspxטופס מסירת בדיקות למעבדה לבריאות העוףטופס מסירת בדיקות למעבדה לבריאות העוף
טופס בקשה להעברת עופות ברדיוס מ- 3-10 ק"מ ממוקד שפעת עופות ממשק למשקhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/bakasha_lehaavarat_ofot.aspxטופס בקשה להעברת עופות ברדיוס מ- 3-10 ק"מ ממוקד שפעת עופות ממשק למשק
טופס בקשה להוציא אפרוחים מאזור מוכרז כנגוע בשפעת עופות למשק מחוץ לאזורhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/bakasha_lehotzi_efrochim.aspxטופס בקשה להוציא אפרוחים מאזור מוכרז כנגוע בשפעת עופות למשק מחוץ לאזור
טופס הוצאת ביצי מאכל מתחנת מיון מישוב באזור מוכרז כנגוע בשפעת עופותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/hotzaat_beitzey_maachal.aspxטופס הוצאת ביצי מאכל מתחנת מיון מישוב באזור מוכרז כנגוע בשפעת עופות
טופס בקשה להוציא ביצי רבייה מאזור מוכרז כנגוע בשפעת עופות למדגריה באזור המוכרז או מחוץ לאזור המוכרזhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/hotzaat_beitzey_revia.aspxטופס בקשה להוציא ביצי רבייה מאזור מוכרז כנגוע בשפעת עופות למדגריה באזור המוכרז או מחוץ לאזור המוכרז
טופס בקשה להוציא עופות למשחטה מאזור מוכרז כנגוע בשפעת עופותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/tofes_bakasha_ofot.aspxטופס בקשה להוציא עופות למשחטה מאזור מוכרז כנגוע בשפעת עופות
טופס בקשה לקבלת אפרוחים ממדגריה למשק ברדיוס מ- 3-10 ק"מ ממוקד שפעת עופותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/tofes_kabalat_afrohim.aspxטופס בקשה לקבלת אפרוחים ממדגריה למשק ברדיוס מ- 3-10 ק"מ ממוקד שפעת עופות
טופס בקשה לקבלת עופות למשק ברדיוס מ- 3-10 ק"מ ממוקד שפעת עופותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/tofes_kabalat_ofot_meshek.aspxטופס בקשה לקבלת עופות למשק ברדיוס מ- 3-10 ק"מ ממוקד שפעת עופות