​​היחידה לפיקוח על מוצרים מהחי בשירותים הווטרינריים אחראית להפעלת הפיקוח הווטרינרי על עיבודם, ייצורם, ושיווקם של מוצרי מזון מהחי בארץ ולחו"ל.

פעילות היחידה מתמקדת בתחומים הבאים:

  1. בתי שחיטה לבעלי כנף ויענים.
  2. תחנות מיון ואריזה של ביצי מאכל.
  3. חוות גידול, תחנות מיון ואריזה של דגי בריכות, ודגים שמקורם בגידול מבוקר בים.
  4. מפעלים המאושרים לעיבוד תוצרת מהחי ליצוא בתחומים הבאים:
  • מפעלים לעיבוד בשר עוף ויענים ליצוא.
  • מפעלים לעיבוד ביצים ומוצריהם ליצוא.
  • מפעלים לעיבוד דגים ומוצריהם ליצוא. 
  • מפעלים לעיבוד חלב ומוצריו ליצוא.

תרשים מבנה היחידה
רשימת מפעלים מאושרים לייצוא מוצרים מן החי
רשימת מתקנים מאושרים 
דפי נוהל פיקוח מוצרים מן החי
פיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)

 

 

מידע בנושא נוהל כפרות - 2016המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/nohal_kaparot 8.2016.aspxמידע בנושא נוהל כפרות - 201629/08/2016 21:00:00{8d838a83-1d3b-49bb-9101-f996d616e00f}a9a8246c-3f18-467e-a18b-6c2f0b1ec0f24
משרד החקלאות ומשרד הבריאות מרחיבים ומעמיקים את איתור והשמדת ביצים ועופות בישראל הנגועים בחיידק הסלמונלההמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/salmonela_2015.aspxמשרד החקלאות ומשרד הבריאות מרחיבים ומעמיקים את איתור והשמדת ביצים ועופות בישראל הנגועים בחיידק הסלמונלה08/12/2015 22:00:00{8d838a83-1d3b-49bb-9101-f996d616e00f}a9a8246c-3f18-467e-a18b-6c2f0b1ec0f25
סוכל ניסיון להברחת בשר הודו, מתוך שטח הסגר, אשר יועד על פי החשד, למסעדה באזור חדרההמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/sikul_havracha_meshetach_hesger.aspxסוכל ניסיון להברחת בשר הודו, מתוך שטח הסגר, אשר יועד על פי החשד, למסעדה באזור חדרה25/01/2015 22:00:00{8d838a83-1d3b-49bb-9101-f996d616e00f}a9a8246c-3f18-467e-a18b-6c2f0b1ec0f28
מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר תפסו היום כחצי טון בשר בקר מוברח ברכב פרטי משטחי הרשות הפלשתינאית, הבשר היה מיועד לשיווק בארץהמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיבתי מטבחיים (שו"ט);פיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/meat_smuggling.aspxמפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר תפסו היום כחצי טון בשר בקר מוברח ברכב פרטי משטחי הרשות הפלשתינאית, הבשר היה מיועד לשיווק בארץ21/01/2015 22:00:00{8d838a83-1d3b-49bb-9101-f996d616e00f}a9a8246c-3f18-467e-a18b-6c2f0b1ec0f26

 

 

 

 

חליגוא אביבהחליגוא אביבה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465861חליגוא אביבהמזכירת מחלקה03-968168103-9681611avivah@moag.gov.il
דניאל פיינגולדדניאל פיינגולד{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465907דניאל פיינגולדרופא וטרינר (פיקוח מוצרים מן החי-ביצים)03-968102403-9681611Danielf@moag.gov.il
מטאנס יוליאנהמטאנס יוליאנה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466122מטאנס יוליאנהרופאה וטרינרית מרחב צפוןIulianam@moag.gov.il
מיכלגנץ גנץמיכלגנץ גנץ{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466216מיכל גנץ גנץע.ר.ו.ר. לפיקוח על המדגה03-968164803-9681611michalga@moag.gov.il

 

 

הודעה לציבור בעקבות הערות הציבור שהתקבלו בעניין הצעה לשינוי הרגולציה בקביעת תוקף חיי מדף של בשר מצונןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/Change_regulation.aspxהודעה לציבור בעקבות הערות הציבור שהתקבלו בעניין הצעה לשינוי הרגולציה בקביעת תוקף חיי מדף של בשר מצונן12/12/2017 22:00:00
קווים מנחים לעניין חיי מדף של בשר בעלי-חיים גולמי (מצונן או קפוא)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/-guidelines.aspxקווים מנחים לעניין חיי מדף של בשר בעלי-חיים גולמי (מצונן או קפוא)12/12/2017 22:00:00
משרדי החקלאות, הבריאות וראש הממשלה הובילו מהלך אשר יאפשר הארכת חיי מדף מקסימליים לבשר מצונן בווקום, תוך עמידה בתנאים, מ-45 ימים ל-85 ימיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/harkhat_haiee_mdaf.aspxמשרדי החקלאות, הבריאות וראש הממשלה הובילו מהלך אשר יאפשר הארכת חיי מדף מקסימליים לבשר מצונן בווקום, תוך עמידה בתנאים, מ-45 ימים ל-85 ימים12/12/2017 22:00:00
שיפור נוסף נרשם בשאריות חומרים כימיים במוצרים מן החי לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Survey_2016.aspxשיפור נוסף נרשם בשאריות חומרים כימיים במוצרים מן החי לשנת 201624/07/2017 21:00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

נוהל כפרותhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_kaparot.aspxנוהל כפרות13/09/2017 21:00:00
נוהל שחיטת צאן מחוץ לבית מטבחיים "שחיטה פולחנית"http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_shhita_pulhanit.aspxנוהל שחיטת צאן מחוץ לבית מטבחיים "שחיטה פולחנית"24/06/2015 21:00:00
נוהל הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצי מאכלhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/kblanim_murshim_eggs.aspxנוהל הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצי מאכל13/03/2013 22:00:00

 

 

חוק בשר ומוצריו, תשנד–1994http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_basar_ve_muzarav_1994.aspxחוק בשר ומוצריו, תשנד–1994
חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו - 2015http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_hagana_briut_tzibur.aspxחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו - 2015
חוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים), תשיב–1952http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_hashbahat_yezur_52.aspxחוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים), תשיב–1952
חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשיח-1957http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_pikua_57.aspxחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשיח-1957