בתי שחיטה לבעלי כנף

​​​​תחומי הפיקוח הווטרינרי במפעלים המעבדים בעלי חיים ומוצריהם

 • קביעת נוהלי הפיקוח ואכיפת יישומם.
 • אישור המפעלים המעבדים בעלי חיים ומוצריהם על פי המתחייב בתקנות.
 • מקור בעלי חיים ותוצרתם.
 • פעילותו השוטפת של המפעל המאושר על פי הנדרש בתקנות לרבות הפעלתם התקינה של מערכות אבטחת איכות מתחייבות (SSOP, HACCP וניטור פתוגנים).
 • פיקוח על איכותם הבריאותית של המוצרים המעובדים.
 • פיקוח על נוכחות מזהמים ביולוגיים במוצרים מהחי.
 • פיקוח על סימון המוצרים כנדרש בתקנות.
 • פיקוח על שווק המוצרים מהמפעל לצרכנים.

הגורמים המוסמכים לפיקוח ווטרינרי על משחטות ומפעלים לעיבוד בשר עוף

 • רופאים ווטרינריים מרחביים לפיקוח על שחיטת בעלי כנף ועיבוד מוצרי עוף לייצוא.
 • מנהלת מדור עדכון והדרכה.
 • מנהל מערכות בטיחות מזון (HACCP).
 • רופאים ווטרינריים ופקחים ווטרינריים במשחטות בעלי כנף המועסקים על ידי מועצת הלול.
 • רופאים ווטרינריים המועסקים על ידי הרשות המקומית בפיקוח על המפעלים המאושרים לעיבוד תוצרת מהחי לייצוא.

משחטות ומפעלים מאושרים לייצוא מוצרים מן החי

מתקנים מאושרים – היחידה לפיקוח על מוצרים מן החי

לדרישות מערך הפיקוח על בתי השחיטה ומפעלים לעיבוד בשר עוף​​

 

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/michsot_pesah_2018.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO
נוהל תמיכה בגידולי נישהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_gidule_nisha.aspxנוהל תמיכה בגידולי נישה
נוהל תמיכה בבתי אריזה לא משפחתיים ביישובי הדרום http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_bate_ariza.aspxנוהל תמיכה בבתי אריזה לא משפחתיים ביישובי הדרום