תחנות מיון ואריזה של דגי בריכות ודגים שמקורם בגידול מבוקר בים

במסגרת המחלקה לפיקוח מוצרים מהחי מופעלים 10 מפעלים מאושרים לעיבוד דגים ומוצריהם לייצוא. בנוסף פועלים במסגרת זו 8 תחנות מיון ואריזה לדגים טריים. המפעלים לייצוא והתחנות המאושרות פועלים בפיקוחם הצמוד של וטרינרים מפקחים ציבוריים. הפיקוח הווטרינרי מבוצע על פי התקנות לפיקוח על יצוא בעלי חיים ותוצרת מהחי ועל פי תקנות האיחוד-האירופי בנושא עיבוד דגים ומוצריהם.

על פי הנחיית ועדת ההיגוי לפיקוח על שאריות כימיות במוצרים מהחי, מבוצע בידי המחלקה לפיקוח על מוצרים מן החי, סקר מקיף לנוכחות שאריות כימיות בדגים טריים.

רשימת מתקנים מאושרים – היחידה לפיקוח על מוצרים מן החי

התנא​ים לאישור והפעלת בתי אריזה לדגי בריכות טריים בישראל​​

 

 

סיפורי עצים - 70 שנהhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים - 70 שנהלקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016) - דרישות דיווח על נתוני שנת 2017 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/hanchayot_2018.aspxהנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016) - דרישות דיווח על נתוני שנת 2017
מפקחי משרד החקלאות ועיריית עכו החרימו 3 כלבים מדירה בעכו, אשר הוחזקו בתנאים לא ראויים, ובניגוד לחוק צער בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/3_dogs_taken_from_house_in_akko.aspxמפקחי משרד החקלאות ועיריית עכו החרימו 3 כלבים מדירה בעכו, אשר הוחזקו בתנאים לא ראויים, ובניגוד לחוק צער בעלי חיים