תחנות מיון ואריזה של דגי בריכות ודגים שמקורם בגידול מבוקר בים

במסגרת המחלקה לפיקוח מוצרים מהחי מופעלים 10 מפעלים מאושרים לעיבוד דגים ומוצריהם לייצוא. בנוסף פועלים במסגרת זו 8 תחנות מיון ואריזה לדגים טריים. המפעלים לייצוא והתחנות המאושרות פועלים בפיקוחם הצמוד של וטרינרים מפקחים ציבוריים. הפיקוח הווטרינרי מבוצע על פי התקנות לפיקוח על יצוא בעלי חיים ותוצרת מהחי ועל פי תקנות האיחוד-האירופי בנושא עיבוד דגים ומוצריהם.

על פי הנחיית ועדת ההיגוי לפיקוח על שאריות כימיות במוצרים מהחי, מבוצע בידי המחלקה לפיקוח על מוצרים מן החי, סקר מקיף לנוכחות שאריות כימיות בדגים טריים.

רשימת מתקנים מאושרים – היחידה לפיקוח על מוצרים מן החי

התנא​ים לאישור והפעלת בתי אריזה לדגי בריכות טריים בישראל​​

 

 

רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיותhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2018/Pages/oskim_2018.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות
מפקחי משרד החקלאות השמידו כ- 3,000 ביצים שנחשפו לחומר הדברה והוחזקו ללא קירור, במושב אביבים בצפון הארץ, על המגדל נאסר לשווק ביצים עד להודעה חדשה http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Hashmadat_Beizim_North.aspxמפקחי משרד החקלאות השמידו כ- 3,000 ביצים שנחשפו לחומר הדברה והוחזקו ללא קירור, במושב אביבים בצפון הארץ, על המגדל נאסר לשווק ביצים עד להודעה חדשה
מפקחי משרד החקלאות חשפו כטון של בשר בקר ורבע טון שומן כבש שאינם ראויים למאכל ומקורם משטחי הרשות הפלשתינאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Smuggling_Meat1.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו כטון של בשר בקר ורבע טון שומן כבש שאינם ראויים למאכל ומקורם משטחי הרשות הפלשתינאית