פעילות הווטרינר הראשי לפיקוח על מוצרים מהחי

​​​​​פעולות הווטרינר הראשי לפיקוח על מוצרים מהחי במפעלים המעבדים בעלי חיים ומוצריהם, מתמקדות בתחומים הבאים:

א. אישור המפעלים המעבדים בעלי חיים ומוצריהם על פי המתחייב בתקנות.
ב. אישור חוות גידול דגים.
ג. קביעת נוהלי הפיקוח הווטרינרי ואכיפת יישומם.
ד. בקרה על ביצוע הפיקוח ואיכותו המקצועית בפועל.
ה. פיתוח עדכון והפצת ידע מקצועי בקרב העוסקים בתחום הפיקוח הווטרינרי על מזון מהחי לשם יישום אפקטיבי של               פעילות הפיקוח ולשם מתן ייעוץ והדרכה לעובדי מערך הפיקוח וללקוחותיו (רשויות, מועצות ייצור ומפעלים).

פעילות הווטרינר הראשי לפיקוח על מוצרים מהחי מתבצעת בעזרת הגופים הבאים:

עוזרת רופא וטרינר ראשי לפיתוח ולעדכון נוהלי עבודה והדרכה של סגל הווטרינרי במפעלים המעבדים תוצרת מהחי.
מנהל מערכות בטיחות במזון (HACCP) במפעלי יצור מוצרים מהחי ליצוא.
רופאים וטרינריים מרחביים לפיקוח על שחיטת בעלי כנף ועיבוד מוצרי עוף ליצוא.
עוזר רופא וטרינר ראשי לנושא מחלבות היצוא.
עוזר רופא וטרינר ראשי לנושא המדגה. 
רופאים וטרינריים ופקחים וטרינריים במשחטות בעלי כנף ויענים.
רופאים וטרינריים מפקחים במפעלי עיבוד בשר בעלי כנף ויענים.
רופאים וטרינריים מפקחים במחלבות היצוא.
רופאים וטרינריים המועסקים על ידי הרשות המקומית בפיקוח על בריכות, תחנות מיון ואריזה והמפעלים המאושרים לעיבוד דגים ומוצריהם ליצוא. 
רופא ווטרינר המפקח על תחנות מיון ואריזת ביצים.

פעולות הפיקוח הווטרינרי במפעלים המעבדים בעלי חיים ומוצריהם מתייחסות לתחומים הבאים:

  • מקור בעלי חיים ותוצרתם.
  • פיקוח על פעילותו השוטפת של המפעל המאושר על פי הנדרש בתקנות לרבות הפעלתם התקינה של מערכות אבטחת איכות מתחייבות (SSOP,HACCP, ניטור פתוגנים ואחזקה מונעת).
  • פיקוח על איכותם הבריאותית של המוצרים המעובדים.
  • פיקוח על נוכחות מזהמים ביולוגיים וכימיים במוצרים מהחי.
  • פיקוח על סימון המוצרים כנדרש בתקנות.
  • פיקוח על שווק המוצרים מהמפעל לצרכנים.​

 

 

משרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Water_reduction.aspxמשרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים
עדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/Pages/mifkad_ovdim_zarim.aspxעדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019
טיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Work_in_agriculture.aspxטיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור