תכשירים וטרינריים

 

 

DispForm.aspxhttp://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=30DispForm.aspx

 

השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות נושאים באחריות לבריאות הציבור ולבריאות ורווחת בעלי החיים גם בתחום הפיקוח על תרופות ותכשירים וטרינריים. 

במסגרת החוקים והתקנות הנמצאים בתחום אחריות היחידה, פועלת היא במספר מישורים:

א. רישום תרכיבים.
ב. רישום תכשירים כימיים להדברה ולחיטוי.
ג. פיקוח בנושא תרופות, תרכיבים, תכשירים כימיים, מרפאות וטרינריות, משקי גידול בעלי חיים ומפעלים לייצור מזון לבעלי חיים.
ד. ייעוץ למשרד הבריאות בנושא תכשירים וטרינרים.
ה. תמיכה וסיוע מקצועיים לפעילות יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות.
ו. טיפול בתלונות ויצירת כתובת לפניות הציבור בנושא תכשירים וטרינריים.
ז. הסדרה וקידום חקיקה בנושא תכשירים וטרינריים.
ח. קיום והפעלת פורום היגוי בנושא תכשירים וטרינריים.​

תכשירים וטרינריים (שו"ט)

 

 

 

 

רשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2017המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיתכשירים וטרינריים (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2017/Pages/tarkivim_veterinarim_2017.aspxרשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 201710/12/2017 22:00:00{cbc30145-40e4-4e92-baf7-c88ca4f16d63}56b3753b-3180-48ee-9713-df8f6a6908ad4
תכשירים כימיים מאושרים לשימוש וטרינרי - 7.9.17ענפי בעלי חיים;בריאות בעלי חיים;המזון שאנחנו אוכלים;שירותים וטרינרייםשירותים וטרינריים;תכשירים וטרינריים (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2017/Pages/tachshirim_7-9-17.aspxתכשירים כימיים מאושרים לשימוש וטרינרי - 7.9.1709/09/2017 21:00:00{cbc30145-40e4-4e92-baf7-c88ca4f16d63}56b3753b-3180-48ee-9713-df8f6a6908ad3
תכשירים כימיים מאושרים לשימוש וטרינרי - 24.1.17תכשירים וטרינריים (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2017/Pages/tachshirim_chimim_vet.aspxתכשירים כימיים מאושרים לשימוש וטרינרי - 24.1.1724/01/2017 22:00:00{cbc30145-40e4-4e92-baf7-c88ca4f16d63}56b3753b-3180-48ee-9713-df8f6a6908ad2
רשימת תכשירים כימיים הרשומים בתוקף מיום 6.12.16תכשירים וטרינריים (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2016/Pages/tachshirim_rishuy-6-12-2016.aspxרשימת תכשירים כימיים הרשומים בתוקף מיום 6.12.1605/12/2016 22:00:00{e421d472-0097-4128-ae5e-3357352974d1}27efe069-32c5-4df4-9b43-b41a386b59ee7

 

 

ארז לוברניארז לוברני{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465976ארז לוברנימנהל יחידת תכשירים וטרינריים03-968174803-9681739erezl@moag.gov.il
הילה ברקתהילה ברקת{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466924ברקת הילהרופאה וטרינרית03-9681718hilab@moag.gov.il
אירה שניראירה שניר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466088אירה שניר03-968175903-9688912IraS@moag.gov.il
וישניה תמיר לביתוישניה תמיר לבית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466707תמיר וישניה לבית03-9688951Lavit@moag.gov.il

 

 

דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-2015http://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2014-2015.aspxדו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-201507/03/2017 22:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/vet/Yechidot/Machon/bikoret_tarkivim/Pages/default.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>מעבדה לביקורת תרכיבים

 

 

נוהל רישום תרכיבים וטרינריים שנרשמו במדינה מוכרת במסלול הכרה - Recognitionhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_hakara.aspxנוהל רישום תרכיבים וטרינריים שנרשמו במדינה מוכרת במסלול הכרה - Recognition27/07/2016 21:00:00
נוהל רישום תרכיבים וטרינריים שנרשמו במדינה מוכרת במסלול הכרהhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_rishum_tarkivim_ 13.08.13.aspxנוהל רישום תרכיבים וטרינריים שנרשמו במדינה מוכרת במסלול הכרה13/08/2013 21:00:00

 

 

חוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_hahomarim_hamesukanim1993.aspxחוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993
חוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_rofim_vet_91.aspxחוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמא-1981http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/pkudat_rokhim_1981.aspxפקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמא-1981
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו), תשל"א – 1971http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/tzav_pikuah_mispo_71.aspxצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו), תשל"א – 1971