​להלן רשימת התכשירים הכימיים (תכשירי חיטוי והדברה) הרשומים נכון לתאריך 7.9.17.

לרשימת התכשירים