שיפור רווחת בהמות בבתי מטבחיים

 

 

Cattle and sheep slaughter technical notes - Englishhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/IAWP/Pages/Cattle and sheep slaughter technical notes - English.aspxCattle and sheep slaughter technical notes - EnglishCattle and sheep slaughter technical notes
Cattle and sheep slaughter technical notes- Arabichttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/IAWP/Pages/Cattle and sheep slaughter technical notes- Arabic.aspxCattle and sheep slaughter technical notes- ArabicCattle and sheep slaughter technical notes- Arabic
שמירה על רווחת בקר וצאן בבית מטבחיים - עבריתhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/IAWP/Pages/Cattle and sheep slaughter technical notes.aspxשמירה על רווחת בקר וצאן בבית מטבחיים - עבריתשמירה על רווחת בקר וצאן בבית מטבחיים - עברית
אודות כנס IAWP - עבריתhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/IAWP/Pages/IAWP.aspxאודות כנס IAWP - עבריתכנס IAWP
ניהוג בקר וצאןhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/IAWP/Pages/nihug_bakar_tzon.aspxניהוג בקר וצאןניהוג בקר וצאן
השפעת רווחת בעלי חיים על איכות הבשרhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/IAWP/Pages/revahat_baaley_haim.aspxהשפעת רווחת בעלי חיים על איכות הבשררווחת בעלי חיים והשפעתה על איכות הבשר
ריסון בעלי חיים בבית המטבחיים לצורך שחיטה ללא הימוםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/IAWP/Pages/risun.aspxריסון בעלי חיים בבית המטבחיים לצורך שחיטה ללא הימוםריסון בעלי חיים בבית המטבחיים לצורך שחיטה ללא הימום
עקרונות הדימום בביצוע שחיטה כשרה בבקרhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/IAWP/Pages/shita_kshera.aspxעקרונות הדימום בביצוע שחיטה כשרה בבקרעקרונות הדימום בביצוע שחיטה כשרה בבקר
בדיקת טרום שחיטהhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/IAWP/Pages/trom_shita.aspxבדיקת טרום שחיטהבדיקת טרום שחיטה
שיפור רווחת בהמות בבתי מטבחייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/IAWP/Pages/animal welfare.aspxשיפור רווחת בהמות בבתי מטבחייםשיפור רווחת בהמות בבתי מטבחיים
התנהגות בקר וצאןhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/IAWP/Pages/bakar_tzon.aspxהתנהגות בקר וצאןהתנהגות בקר וצאן
חצרות ההמתנה בבית המטבחייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/IAWP/Pages/batey_mitbahaim.aspxחצרות ההמתנה בבית המטבחייםחצרות ההמתנה בבית המטבחיים
הובלה של בקר וצאןhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/IAWP/Pages/hovala_bakar_tzon.aspxהובלה של בקר וצאןהובלה של בקר וצאן
IAWP - Improved Animal Welfare Program - Englishhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/IAWP/Pages/IAWP - Improved Animal Welfare Program.aspxIAWP - Improved Animal Welfare Program - EnglishIAWP - Improved Animal Welfare Program