אגף רווחת בעלי חיים (צער בעלי חיים)

 

 

DispForm.aspxhttp://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=20DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=29DispForm.aspx

 

​הממונה לחוק צער בעלי חיים מטפלת בנושאים הבאים:

  • הצעות תקנות הקשורות לצער בעלי חיים
  • תלונות ציבור בנושא צער בעלי חיים
  • סיורים וביקורות במתקני גידול והחזקת בעלי חיים, בעיקר בחנויות, כלביות ופינות חי
  • מתן היתרי מופע למופעים הכוללים בעלי חיים 
  • מתן הרצאות הסברה בנושאי צער בעלי חיים

הטיפול נעשה במשולב עם הרופאים הווטרינרים הרשותיים, יחידת הפיצו"ח והמשרד להגנת הסביבה.

צער בעלי חיים (שו"ט)

 

 

תמיכה בעיקור חתולי רחוב 2016-2017בריאות בעלי חיים;רווחת בעלי חיים וחיות מחמד;שירותים וטרינרייםשירותים וטרינריים;צער בעלי חיים (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2017/Pages/tmicha_hatuley_rehov-2016-2017.aspxתמיכה בעיקור חתולי רחוב 2016-201721/06/2017 21:00:00{2eb77a99-a3c1-4573-ab2d-d0f6532a0796}b5f3ed39-a2d1-4c4e-892a-090bccb2f61f2
נוהל קריאות חירום לחילוץ בעלי חיים במצוקהרווחת בעלי חיים וחיות מחמדצער בעלי חיים (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_herum_hayot.aspxנוהל קריאות חירום לחילוץ בעלי חיים במצוקה01/01/2017 22:00:00{793b88a8-79e9-4d84-bcf2-194a9ebf6316}eff1190d-debb-4148-9fec-b3a87c0385d768
נוהל תמיכה בעיקור חתולי רחוב 2016-2017 רווחת בעלי חיים וחיות מחמדצער בעלי חיים (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pages/nohal_hatulim_2016-2017.aspxנוהל תמיכה בעיקור חתולי רחוב 2016-2017 01/11/2016 22:00:00{b7b06812-54e4-48a5-84cb-c60d72dc8756}b85caf27-8d6c-40db-b463-d05e13c169a121
תמיכה בעיקור חתולי רחוב לשנת 2015רווחת בעלי חיים וחיות מחמד;טיפול בחיות מחמדצער בעלי חיים (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2016/Pages/tmicha_2015.aspxתמיכה בעיקור חתולי רחוב לשנת 201515/06/2016 21:00:00{7bbf7be7-130a-4632-9337-70193b15f942}4b73e75e-e0ef-4ea9-9fea-0ef6300a2ba14

 

 

בן-דב דגניתבן-דב דגנית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465922בן-דב דגנית03-968890103-9681661dganitb@moag.gov.il
נירית צפורי-ברקינירית צפורי-ברקי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466280נירית צפורי-ברקי03-968890503-9681661niritt@moag.gov.il
פינטו ימיתפינטו ימית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466565פינטו ימית03-9688959YamitP@moag.gov.il

 

 

קבלת מידע לעניין ייצוא כלבים בישראל, אשר קיים קושי באימוצם בארץ, למטרת אימוץ ושיקום בחו"לhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2017/Pages/yetzu_klavim.aspxקבלת מידע לעניין ייצוא כלבים בישראל, אשר קיים קושי באימוצם בארץ, למטרת אימוץ ושיקום בחו"ל13/09/2017 21:00:00
הסגר כלב נושך – המצב הקיים עד לתיקון פקודת ותקנות הכלבת 2017http://www.moag.gov.il/vet/hukim/havad_mishpaty/Pages/tazkir_pkudat_kalevet.aspxהסגר כלב נושך – המצב הקיים עד לתיקון פקודת ותקנות הכלבת 201721/06/2017 21:00:00
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-2015http://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2014-2015.aspxדו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-201507/03/2017 22:00:00

 

 

הנחיות וטופס בקשה להיתר קיום מופע בעלי-חייםבריאות בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/tfasim/Pages/heter_mofa.aspxהנחיות וטופס בקשה להיתר קיום מופע בעלי-חיים

 

 

<a href="/Pages/VetsSearch.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />VetsSearch.aspx</a>איתור רופאים וטרינרים

 

 

נוהל תמיכה בעיקור חתולי רחוב 2016-2017http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_hatulim_20162017.aspxנוהל תמיכה בעיקור חתולי רחוב 2016-201701/11/2016 22:00:00
קול קורא לרשויות המקומיות - השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב לשנת 2015http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/hatuley_rehov.aspxקול קורא לרשויות המקומיות - השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב לשנת 201502/01/2016 22:00:00
נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב לשנת 2014http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_tmicha_hatulim_2014.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב לשנת 201415/12/2013 22:00:00
רענון הנחיות טיפול בחתולי-רחוב - 6/5/2008http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/hanhayot_tipul_hatulim.aspxרענון הנחיות טיפול בחתולי-רחוב - 6/5/2008

 

 

 

 

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תנאי החזקה ואופן המתה של אפרוחים והשמדה של ביצי דגירה במדגריות), התשע"ז - 2017http://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/tuta_takanot_2017.aspxתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תנאי החזקה ואופן המתה של אפרוחים והשמדה של ביצי דגירה במדגריות), התשע"ז - 201720/08/2017 21:00:00
טיוטת חוק לתיקון פקודת הכלבת (תיקון מס' 6), התשע"ז - 2017http://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/kalevet/Pages/tazkir_pkudat_kalevet.aspxטיוטת חוק לתיקון פקודת הכלבת (תיקון מס' 6), התשע"ז - 201721/06/2017 21:00:00
חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hasdarat_pikuah_klavim_2002.aspxחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002
חוק העונשין, תשלז-1977http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_onshin.aspxחוק העונשין, תשלז-1977