ביום שני, 02.11.16, פורסם נוהל התמיכה ברשויות מקומיות בעיקור חתולי רחוב לשנים 2016 ו- 2017.

ההחלטה לאחד את הכספים שיועדו לשנים אלה התקבלה כדי למנוע חפיפה בין תקופות התמיכה לשנים השונות, לאור הדחיות בפרסום הקולות הקוראים לשנים 2015 ו- 2016.

למרות שהתמיכה עדיין לא נפתחה להגשה במערכת "מרכבה", אנו ממליצים שרשויות מקומיות המעוניינות בתמיכה יתחילו כבר להיערך ולהכין את המסמכים הנדרשים. 

אנא עקבו אחר הפרסומים, אנו ניידע ברגע שהפורטל ייפתח להגשת הבקשות.

פניות בנושא יש להפנות לכתובת: TNR@moag.gov.il

 

 

החלטה מספר 4/2017 בקובלנה נגד רופא וטרינרhttp://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2017/Pages/4-2017.aspxהחלטה מספר 4/2017 בקובלנה נגד רופא וטרינר
החלטה מספר 5/2017 בקובלנה נגד רופא וטרינרhttp://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2017/Pages/5-2017.aspxהחלטה מספר 5/2017 בקובלנה נגד רופא וטרינר
מפקחי משרד החקלאות חילצו 37 חתולים, בוגרים וגורים, שהוחזקו בתנאים קשים בדירה בצפתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Abuse_of_cats.aspxמפקחי משרד החקלאות חילצו 37 חתולים, בוגרים וגורים, שהוחזקו בתנאים קשים בדירה בצפת