​​​

 

 

נוהל תמיכה בהקמת כלביות אזוריות להחזקת כלבים לשנים 2017 ו - 2018http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2017/Pages/nohal_tmicha_kalbiot1129-4774.aspxנוהל תמיכה בהקמת כלביות אזוריות להחזקת כלבים לשנים 2017 ו - 2018
קבלת מידע לעניין ייצוא כלבים בישראל, אשר קיים קושי באימוצם בארץ, למטרת אימוץ ושיקום בחו"לhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2017/Pages/yetzu_klavim.aspxקבלת מידע לעניין ייצוא כלבים בישראל, אשר קיים קושי באימוצם בארץ, למטרת אימוץ ושיקום בחו"ל
תמיכה בעיקור חתולי רחוב 2016-2017http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2017/Pages/tmicha_hatuley_rehov-2016-2017.aspxתמיכה בעיקור חתולי רחוב 2016-2017