​​​​​נוהל התמיכה ברשויות מקומיות בעיקור חתולי רחוב לשנים 2016 ו- 2017​ פורסם כנוהל מאוחד. ההחלטה לאחד את הכספים שיועדו לשנים אלה התקבלה כדי למנוע חפיפה בין תקופות התמיכה לשנים השונות, לאור הדחיות בפרסום הקולות הקוראים לשנים 2015 ו- 2016.

98 רשויות פתחו בקשת תמיכה, ו-94 רשויות יזכו לתמיכה המבוקשת (4 מהמבקשות לא עמדו בתנאי הסף הטכניים של הגשת הבקשות). ​


חתול רחוב / צילום: ד"ר דגנית בן-דב

 

 

דיווח המשך מספר 1 ל-O.I.E בנושא פה וטלפיים - 18.10.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/pe_tlafaim_18-10-18.aspxדיווח המשך מספר 1 ל-O.I.E בנושא פה וטלפיים - 18.10.18
הזמנה ליום עיון בנושא רווחת דגים בתאריך 1.11.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2018/Pages/yom_iun_briut_dagim_11-18.aspxהזמנה ליום עיון בנושא רווחת דגים בתאריך 1.11.18
הודעה ללולנים - אוקטובר, 2018​​​​https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2018/Pages/mico_october_18.aspxהודעה ללולנים - אוקטובר, 2018​​​​