​​​נוהל התמיכה ברשויות מקומיות בעיקור חתולי רחוב לשנים 2016 ו- 2017​ פורסם כנוהל מאוחד. ההחלטה לאחד את הכספים שיועדו לשנים אלה התקבלה כדי למנוע חפיפה בין תקופות התמיכה לשנים השונות, לאור הדחיות בפרסום הקולות הקוראים לשנים 2015 ו- 2016.

98 רשויות פתחו בקשת תמיכה, ו-94 רשויות יזכו לתמיכה המבוקשת (4 מהמבקשות לא עמדו בתנאי הסף הטכניים של הגשת הבקשות). ​


חתול רחוב / צילום: ד"ר דגנית בן-דב

 

 

מחלת הניוקסלhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pages/newcasel.aspxמחלת הניוקסל
חיסון שועלים ותנים כנגד כלבת 2018-2017http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/Pirsumim/2017/Pages/hisun_shualim_tanim_2017-8.aspxחיסון שועלים ותנים כנגד כלבת 2018-2017
רישום בעלי חיים אחרים (שאינם כלבים) במרכז הארצי לרישום כלביםhttp://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2017/Pages/rishum_hayot_klavuim.aspxרישום בעלי חיים אחרים (שאינם כלבים) במרכז הארצי לרישום כלבים