​​​נוהל התמיכה ברשויות מקומיות בעיקור חתולי רחוב לשנים 2016 ו- 2017​ פורסם כנוהל מאוחד. ההחלטה לאחד את הכספים שיועדו לשנים אלה התקבלה כדי למנוע חפיפה בין תקופות התמיכה לשנים השונות, לאור הדחיות בפרסום הקולות הקוראים לשנים 2015 ו- 2016.

98 רשויות פתחו בקשת תמיכה, ו-94 רשויות יזכו לתמיכה המבוקשת (4 מהמבקשות לא עמדו בתנאי הסף הטכניים של הגשת הבקשות). ​


חתול רחוב / צילום: ד"ר דגנית בן-דב

 

 

חוזר בנושא תנאי אריזה והובלה של דגי נויhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2018/Pages/hozer_dagey_noy.aspxחוזר בנושא תנאי אריזה והובלה של דגי נוי
אזורים, משקים וישובים הנגועים במחלת ניוקסל - 25.1.2018http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2018/Pages/newcasel_places_25-1-2018.aspxאזורים, משקים וישובים הנגועים במחלת ניוקסל - 25.1.2018
בשנה האחרונה נרשמה ירידה של כ-17% בכמות משלוחי בעלי החיים לישראל http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Animal_shipments.aspxבשנה האחרונה נרשמה ירידה של כ-17% בכמות משלוחי בעלי החיים לישראל