​​​​נוהל התמיכה ברשויות מקומיות בעיקור חתולי רחוב לשנים 2016 ו- 2017​ פורסם כנוהל מאוחד. ההחלטה לאחד את הכספים שיועדו לשנים אלה התקבלה כדי למנוע חפיפה בין תקופות התמיכה לשנים השונות, לאור הדחיות בפרסום הקולות הקוראים לשנים 2015 ו- 2016.

98 רשויות פתחו בקשת תמיכה, ו-94 רשויות יזכו לתמיכה המבוקשת (4 מהמבקשות לא עמדו בתנאי הסף הטכניים של הגשת הבקשות). ​


חתול רחוב / צילום: ד"ר דגנית בן-דב

 

 

הנחיות למשלוח דגימות לבדיקה במעבדהhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Parasitology/Pages/dgimot_parzitologia.aspxהנחיות למשלוח דגימות לבדיקה במעבדה
אין להגיש לכלבים טבליות "הייבריד" של חברת "קאמון"http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/public_alert.aspxאין להגיש לכלבים טבליות "הייבריד" של חברת "קאמון"
מפקחי משרד החקלאות ועיריית עכו החרימו 3 כלבים מדירה בעכו, אשר הוחזקו בתנאים לא ראויים, ובניגוד לחוק צער בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/3_dogs_taken_from_house_in_akko.aspxמפקחי משרד החקלאות ועיריית עכו החרימו 3 כלבים מדירה בעכו, אשר הוחזקו בתנאים לא ראויים, ובניגוד לחוק צער בעלי חיים