בריאות צאן

 

 

DispForm.aspxhttp://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=32DispForm.aspx

 

רופא הצאן של השירותים הווטרינריים מטפל בנושאים הבאים:

  • שמירה על בריאות עדר הצאן הישראלי.
  • ניטור ומניעה של מחלות מדבקות בצאן.
  • סיוע להפחתת תחלואה בזמן התפרצות מחלות.
  • יעוץ לרופאים, מגדלים, אגודת הנוקדים ולשה"מ בכל הקשור לרפואת צאן.
  • ביקורים תכופים במשקי הצאן בניסיון לאתר בעיות ולפתרן.

במסגרת המאמצים להקטנת התחלואה בעדרי הצאן בארץ יש שלוש פעולות אותן על הקונה לבצע לפני רכישת בעלי חיים חדשים המיועדים לגידול במשקו.

בדיקות נדרשות בטרם רכישת צאן לצרכי גידול:

א. בדיקה עם הלשכה הווטרינרית שבתחומה נמצא העדר המוכר לגבי:
1. היסטוריית התחלואה בעדר ב-10 השנים האחרונות.
2. וידוי ביצוע חיסוני החובה המבוצעים בעדר (חיסונים נגד: ברוצלה, פו"ט, דבר צאן, אבעבועות צאן) וחיסוני רשות (חיסונים נגד: סמום מעיים, כלמידיה וקדחת קיו).
3. חופשיות העדר ממחלת הברוצלוזיס.

ב. בעלי חיים המיועדים לרכישה יבדקו לחופשיותם מהמחלות Maedi Visna / Caprine Arthritis Encephalitis, מיקופלזמה בת-שחפת ונאוספורה (Neospora caninum). הבדיקות הן בדיקות סרולוגיות המ​בוצעות במעבדות במכון הווטרינרי (הבדיקות תתבצענה בטור ולא במקביל).

ג. אחרי קבלת התוצאה כי בעלי החיים חופשיים משלוש המחלות הנ"ל, יבדוק רופא וטרינר מטעם הקונה את כל בעלי החיים בדיקה פיסית מלאה ויתן בידי הקונה מסמך המעיד על בריאותם.
תכנית ממשקית לבריאות ויצרנות העדר
מידע אודות מחלות העשויות להיות מועברות מחלב עיזים וכבשים בני אדם

בריאות צאן (שו"ט)

 

 

רפואת עדר בריאות צאן (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2018/Pages/refuat_eder.aspxרפואת עדר 06/02/2018 22:00:00{f9f7751e-dc00-4fe1-9542-c1dacf74cf66}ecbf7362-d8f2-4395-9b6d-98a8ac3f72072
זואונוזות בכבשים ועיזיםבריאות בעלי חיים;מידע לחקלאיבריאות צאן (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2015/Pages/zoonozot.aspxזואונוזות בכבשים ועיזים06/06/2015 21:00:00{700b0938-0a88-453f-b30a-1f43882d4b4a}21092929-037f-4cfb-8fcf-ef4b0cede9217
דיווח דחוף ל-O.I.E דבר צאן בכישורית - 18.4.15בריאות בעלי חייםאפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות (שו"ט);בריאות צאן (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2015/Pages/dever_tzon_18-04-2015.aspxדיווח דחוף ל-O.I.E דבר צאן בכישורית - 18.4.1518/04/2015 21:00:00{9fe017a8-e959-43d7-b931-6f9b5e0a6f66}40da2960-4ff9-4924-834d-943807ba60df7
תמותה פתאומית בכבשים ועיזיםבריאות צאן (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2014/Pages/tmuta_izim_kvasim.aspxתמותה פתאומית בכבשים ועיזים08/03/2015 22:00:00{c43e87c9-df62-4d23-a0e1-38cb4a23e1bc}26e47cc8-3589-4624-99ea-4ff2392bcbfa6

 

 

 

 

שמואל זמיר ד"רשמואל זמיר ד"ר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466440שמואל זמיר ד_ררופא וטרינר (מומחה למחלות צאן)03-968176403-9681753shmuelz@moag.gov.il

 

 

מחלת כחול הלשוןhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2017/Pages/khol_halashon.aspxמחלת כחול הלשון01/11/2017 22:00:00
חלב עיזים - אפיון ושמושיםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2017/Pages/halav_izim.aspxחלב עיזים - אפיון ושמושים28/05/2017 21:00:00
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-2015http://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2014-2015.aspxדו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-201507/03/2017 22:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/vet/Yechidot/inport%20export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/default.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>יבוא מקנה צאן
<a href="http://shaham.moag.gov.il/Unit/animal/zon_eizim/Pages/default.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>מידע והנחיות לגידול צאן

 

 

תכנית רב שנתית למזעור מחלת הברוצלוזיס בעדרי הצאן בנגב בשנים 2019-2014 - נוהל מורחב לביצוע בשנים 2016-2017, למוקדים נוספים באזור המבצע בנגבhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/bru_negev.aspxתכנית רב שנתית למזעור מחלת הברוצלוזיס בעדרי הצאן בנגב בשנים 2019-2014 - נוהל מורחב לביצוע בשנים 2016-2017, למוקדים נוספים באזור המבצע בנגב
נוהל טיפול בבהמה רובצת - בתוקף החל מה-1.9.13http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_behema_rovetzet_1.9.13.aspxנוהל טיפול בבהמה רובצת - בתוקף החל מה-1.9.13

 

 

מינוי מפקחים ומפקחי מקנה בשירותים הווטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/minuy_mefakhim.aspxמינוי מפקחים ומפקחי מקנה בשירותים הווטרינריים
תקנות מחלות בעלי חיים (הזרעה מלאכותית בצאן), תשנט–1998http://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_mahalot_baaley_haim/Pages/mahalot_hazraa_tzon.aspxתקנות מחלות בעלי חיים (הזרעה מלאכותית בצאן), תשנט–1998
תקנות מחלות בעלי חיים (בריכות טבילה ומיתקני ריסוס לצאן), תשך–1959http://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_mahalot_baaley_haim/Pages/takanot_mahalot_risus_tzon.aspxתקנות מחלות בעלי חיים (בריכות טבילה ומיתקני ריסוס לצאן), תשך–1959
תקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן), תשלט–1978http://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_mahalot_baaley_haim/Pages/takanot_mahalot_simun_tzon.aspxתקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן), תשלט–1978