2011

 

 

פרצית לא אופיינית בצאןhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2011/Pages/pratzit_lo_ofyanit.aspxפרצית לא אופיינית בצאןפרצית לא אופיינית
מחלת הדבר של מע"ג קטנים (PPR)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2011/Pages/dever_kvasim_izim.aspxמחלת הדבר של מע"ג קטנים (PPR)מחלת הדבר של מע"ג קטנים (PPR)
מחלת השריר הלבן בכבשים ועיזיםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2011/Pages/shrir_lavan_kvasim_izim.aspxמחלת השריר הלבן בכבשים ועיזיםמחלת השריר הלבן בכבשים ועיזים
תוסף לתערובת כבשים - אמוניום מוליבדאטhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2011/Pages/amonum_kvasim.aspxתוסף לתערובת כבשים - אמוניום מוליבדאטתוסף לתערובת כבשים - אמוניום מוליבדאט
הרעלת מוננזין בעדר כבשים לחלבhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2011/Pages/haralat_monanzin_kvasim.aspxהרעלת מוננזין בעדר כבשים לחלבהרעלת מוננזין בעדר כבשים לחלב
בדיקת אילים לפני ההרבעותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2011/Pages/bdikat_ayalim_lifney_harbaot.aspxבדיקת אילים לפני ההרבעותבדיקת אילים לפני ההרבעות
חוסר פוריות בתיישיםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2011/Pages/hoser_poriut_taishim.aspxחוסר פוריות בתיישיםחוסר פוריות בתיישים