​​מחלת כחול הלשון היא מחלה ויראלית הנגרמת על ידי נגיף (BTV), שמועבר לרוב באמצעות יבחושים.
המחלה פוגעת בבקר, בכבשים ובעיזים, ומאופיינת בתקופת החלמה ממושכת, המלווה בנזקים משמעותיים ליצרנות: הפסדים בתנובת החלב, פגיעה בצמר, פחיתה בפוריות וירידה ניכרת במשקל.
מכיוון שהטיפול במחלה הוא טיפול סימפטומטי בלבד, מניעה היא השיטה היעילה ביותר להקטנת נזקי המחלה. אנו סבורים כי יש להגביר ערנות בנוגע להופעת התסמינים המתוארים לעיל ולדווח לשירותים הווטרינריים או לרופא המטפל לשם אבחון במקרה הצורך. 

למאמ​ר המלא

 

 

חיסון שועלים ותנים כנגד כלבת 2018-2017http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/Pirsumim/2017/Pages/hisun_shualim_tanim_2017-8.aspxחיסון שועלים ותנים כנגד כלבת 2018-2017
רישום בעלי חיים אחרים (שאינם כלבים) במרכז הארצי לרישום כלביםhttp://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2017/Pages/rishum_hayot_klavuim.aspxרישום בעלי חיים אחרים (שאינם כלבים) במרכז הארצי לרישום כלבים
חוזר בנושא הגדרת אזור סיכון למחלת הכלבת לשנת 2017http://www.moag.gov.il/vet/About/hozrim/hozrim/Pages/ezor_sikun_kalevet_2017.aspxחוזר בנושא הגדרת אזור סיכון למחלת הכלבת לשנת 2017