יחידת שירותים וטרינריים בשדה עוסקת במניעת מחלות בעלי-חיים ומחלות המשותפות לבעלי-חיים ולאדם, והדברתן.
פעילות היחידה מתבצעת באמצעות שש לשכות וטרינריות הפר​ושות ברחבי הארץ.​

שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט)

 

 

חוזר בנושא הגדרת אזור סיכון למחלת הכלבת לשנת 2017שירותים וטרינריים;בריאות בעלי חיים;כלבתשירותים וטרינריים;שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/About/hozrim/hozrim/Pages/ezor_sikun_kalevet_2017.aspxחוזר בנושא הגדרת אזור סיכון למחלת הכלבת לשנת 201701/11/2017 22:00:00{f4b08ea9-7d63-4f53-85d7-ecab89aecef1}7ab3889e-6bd5-489b-8a07-429922c0e1b1143
לשכות וטרינריות - פרטי התקשרותמידע לחקלאי;בריאות בעלי חייםשירותים וטרינריים בשדה (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2015/Pages/vet_pratim.aspxלשכות וטרינריות - פרטי התקשרות04/03/2017 22:00:00{3079e63c-bebd-43ba-a28b-d726e5a644de}61098bae-35d9-437a-8b26-f797412cd68413
הנחיות להגשת בקשה לדחיית חיסון כלבתמידע לחקלאי;בריאות בעלי חייםשירותים וטרינריים בשדה (שו"ט);מעבדה לכלבת (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2016/Pages/dhiyat_hisun_vet.aspxהנחיות להגשת בקשה לדחיית חיסון כלבת07/09/2016 21:00:00{88bf0076-98b2-424d-b106-800a7f8aacb7}353332d6-3aa1-445e-b352-b20a2cd065fa5
חיסון בקר וצאן נגד מחלת הפה והטלפיים 2015-2016בריאות בעלי חייםשירותים וטרינריים בשדה (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/About/hozrim/hozrim/Pages/hisun_bakar_zton_2015.aspxחיסון בקר וצאן נגד מחלת הפה והטלפיים 2015-201623/10/2015 21:00:00{f4b08ea9-7d63-4f53-85d7-ecab89aecef1}7ab3889e-6bd5-489b-8a07-429922c0e1b1135

 

 

תמיר גושןתמיר גושן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466652תמיר גשן03-968161403-9681746tamirgo@moag.gov.il
אוחיון יפהאוחיון יפה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466539אוחיון יפה03-968161403-9681746yafao@moag.gov.il
אהרון סולומוני סולומוניאהרון סולומוני סולומוני{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465778אהרון סולומוני סולומוני08-623575508-6271886aharons@moag.gov.il
אלשייך אביאלשייך אבי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465839אלשייך אבי08-6232914AviEs@moag.gov.il

 

 

הנחיות רופאי ומגדלי סוסים בנושא מניעת מחלת הכלבתhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/hozer_kalevet.aspxהנחיות רופאי ומגדלי סוסים בנושא מניעת מחלת הכלבת22/10/2017 21:00:00
חיסון בקר, צאן וחזירים נגד מחלת הפה והטלפיים 2017-2018http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/hisun-2017-8.aspxחיסון בקר, צאן וחזירים נגד מחלת הפה והטלפיים 2017-201818/09/2017 21:00:00
חוזר בנושא חשש למחלת הפה והטלפיים מזן SAT-2 בדרום רצועת עזהhttp://www.moag.gov.il/vet/About/hozrim/hozrim/Pages/pe_tlafaim_SAT--2.aspxחוזר בנושא חשש למחלת הפה והטלפיים מזן SAT-2 בדרום רצועת עזה30/07/2017 21:00:00
מחלת הפה והטלפיים בעראמשה – הודעה מס' 4http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2017/Pages/pe_tlsfaim_4.aspxמחלת הפה והטלפיים בעראמשה – הודעה מס' 410/05/2017 21:00:00

 

 

טופס דו"ח בדיקת בעלי כנף במשק גידולבריאות בעלי חיים;בריאות עופותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/doh_bdikat_ofot.aspxטופס דו"ח בדיקת בעלי כנף במשק גידולדו"ח בדיקת בעלי כנף במשק גידול
פרוטוקול ביקורת לוליםבריאות בעלי חיים;בריאות עופותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/rotokol_bikoret_lulim.aspxפרוטוקול ביקורת לוליםפרוטוקול ביקורת לולים
טופס דו"ח בדיקת פרגיות קלות לביצי מאכל במשק גידולבריאות בעלי חיים;בריאות עופותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/tfasim_bdikat_pargiot_kalot.aspxטופס דו"ח בדיקת פרגיות קלות לביצי מאכל במשק גידולטופס דו"ח בדיקת פרגיות קלות לביצי מאכל במשק גידול
תהליך דיווח קליטת עגלים מייבואhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/tfasim/Pages/klitat_agalim_yevu.aspxתהליך דיווח קליטת עגלים מייבואתהליך דיווח קליטת עגלים מייבוא
כתב הצהרה והתחייבות של הרופא הווטרינר המלווה את מבקש ההמלצה למתן רישיון לכלי ירייה לצורך הרדמת בעלי חיים או לחידושוhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/tfasim/Pages/hatzhara_hithayvut_rofe_vet_2015.aspxכתב הצהרה והתחייבות של הרופא הווטרינר המלווה את מבקש ההמלצה למתן רישיון לכלי ירייה לצורך הרדמת בעלי חיים או לחידושוכתב הצהרה והתחייבות של הרופא הווטרינר המלווה את מבקש ההמלצה למתן רישיון לכלי ירייה לצורך הרדמת בעלי חיים או לחידושו

 

 

<a href="/vet/Yechidot/VetBasade/Pages/contact_leshachot_veterinariot.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />contact_leshachot_veterinariot.aspx</a>יצירת קשר עם הלשכות הווטרינריות
<a href="/services/Pages/Chambers_veterinary_Search.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Chambers_veterinary_Search.aspx</a>איתור לשכות וטרינריות לפי ישוב

 

 

נוהל להעברת נקבות בקר מעל גיל 12 חודשים מרפת חלב למפטמותhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_haavarat_nekevot_bakar.aspxנוהל להעברת נקבות בקר מעל גיל 12 חודשים מרפת חלב למפטמות14/11/2015 22:00:00
נוהל מתן היתרי הובלה למקנהhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_heter_hovala_mikne.aspxנוהל מתן היתרי הובלה למקנה14/11/2015 22:00:00
נוהל בדיקות החובה הדרושות לשם קבלת היתר להובלת נקבות בקר מרפת חלבhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_hovala.aspxנוהל בדיקות החובה הדרושות לשם קבלת היתר להובלת נקבות בקר מרפת חלב11/11/2015 22:00:00
נוהל סימון ורישום בקרhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nihul_rishum_bakar.aspxנוהל סימון ורישום בקר09/05/2015 21:00:00

 

 

 

 

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hasdarat_pikuah_klavim_2002.aspxחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002
חוק רישוי עסקים, תשכח-1968http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_rishuy_asakim_68.aspxחוק רישוי עסקים, תשכח-1968
חוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_rofim_vet_91.aspxחוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991
חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_zar_baaley_haim_1994.aspxחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994