תחומי פעילות היחידה

תחומי פעילות שירותים וטרינריים בשדה

 • מניעת מחלות בעלי-חיים ומחלות המשותפות לבעלי-חיים ולאדם, והדברתן;
 • פיקוח עליון על רישוי עסקים הקשורים בבעלי חיים, מזונם, תכשירים ומוצרים עבורם, וזאת באמצעות הרופאים הווטרינריים הרשותיים;
 • מניעת צער בעלי-חיים ודאגה לרווחתם;
 • פיקוח עליון בנושא הכלבת, לרבות מניעת התפשטותה באמצעות חיות-הבר;
 • פיקוח עליון על רישוי כלבים והטיפול בנשיכות כלבים;
 • הדרכה והסברה לחוגי המקצוע ולציבור הרחב בנושאים וטרינריים;
 • יישום הסכמי האוטונומיה והשלום בתחום הווטרינרי.

מקור הסמכות

הבסיס החוקי למערכת הסמכויות והפעולות של השירותים הווטרינריים מעוגן במסגרת חמישה חוקים עיקריים:

 1. פקודת מחלות בעלי-חיים;
 2. פקודת הכלבת;
 3. החוק לפיקוח על יצוא של בעלי-חיים ושל תוצרת מן החי;
 4. חוק הרופאים הווטרינרים;
 5. חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים);

כמו כן הוענקו לנו סמכויות והוטלו עלינו תפקידים מכח פקודת הרוקחים, חוק רישוי עסקים, החוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי-חיים) וחוק צער בעלי-חיים (ניסויים בבעלי-חיים).

פרישה וארגון

 1. מטה השרותים הווטרינריים ויחידות השירות והאמרכלות ממוקמים באתר הקריה החקלאית בבית דגן.
 2. יתר יחידות השרותים הווטרינריים - שש לשכות וטרינריות, שלוש תחנות הסגר לבעלי-חיים.


 

 

רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים
תעודת בריאות ליצוא לרוסיה, ביאלרוסיה, קזחסטן, קירגיסטן וארמניהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/export_hayot_mahmad/teudot_briut/Pages/Russia_Belarus_Kazakhstan_Kyrgyzstan_Armenia.aspxתעודת בריאות ליצוא לרוסיה, ביאלרוסיה, קזחסטן, קירגיסטן וארמניה
נוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/Support-Procedure.aspxנוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכון