תחומי פעילות היחידה

תחומי פעילות שירותים וטרינריים בשדה

 • מניעת מחלות בעלי-חיים ומחלות המשותפות לבעלי-חיים ולאדם, והדברתן;
 • פיקוח עליון על רישוי עסקים הקשורים בבעלי חיים, מזונם, תכשירים ומוצרים עבורם, וזאת באמצעות הרופאים הווטרינריים הרשותיים;
 • מניעת צער בעלי-חיים ודאגה לרווחתם;
 • פיקוח עליון בנושא הכלבת, לרבות מניעת התפשטותה באמצעות חיות-הבר;
 • פיקוח עליון על רישוי כלבים והטיפול בנשיכות כלבים;
 • הדרכה והסברה לחוגי המקצוע ולציבור הרחב בנושאים וטרינריים;
 • יישום הסכמי האוטונומיה והשלום בתחום הווטרינרי.

מקור הסמכות

הבסיס החוקי למערכת הסמכויות והפעולות של השירותים הווטרינריים מעוגן במסגרת חמישה חוקים עיקריים:

 1. פקודת מחלות בעלי-חיים;
 2. פקודת הכלבת;
 3. החוק לפיקוח על יצוא של בעלי-חיים ושל תוצרת מן החי;
 4. חוק הרופאים הווטרינרים;
 5. חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים);

כמו כן הוענקו לנו סמכויות והוטלו עלינו תפקידים מכח פקודת הרוקחים, חוק רישוי עסקים, החוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי-חיים) וחוק צער בעלי-חיים (ניסויים בבעלי-חיים).

פרישה וארגון

 1. מטה השרותים הווטרינריים ויחידות השירות והאמרכלות ממוקמים באתר הקריה החקלאית בבית דגן.
 2. יתר יחידות השרותים הווטרינריים - שש לשכות וטרינריות, שלוש תחנות הסגר לבעלי-חיים.


 

 

בשנה האחרונה נרשמה ירידה של כ-17% בכמות משלוחי בעלי החיים לישראל http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Animal_shipments.aspxבשנה האחרונה נרשמה ירידה של כ-17% בכמות משלוחי בעלי החיים לישראל
משרד החקלאות פרסם נוהל התמיכה בחקלאים לשנים 2018 - 2021http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/shmita_support_2018.aspxמשרד החקלאות פרסם נוהל התמיכה בחקלאים לשנים 2018 - 2021
קול קורא לקבלת מידע והערכות לשיח ציבורי בעניין יבוא אננס לישראלhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/Pages/kolkore_yevu_ananas.aspxקול קורא לקבלת מידע והערכות לשיח ציבורי בעניין יבוא אננס לישראל