תחומי פעילות היחידה

תחומי פעילות שירותים וטרינריים בשדה

 • מניעת מחלות בעלי-חיים ומחלות המשותפות לבעלי-חיים ולאדם, והדברתן;
 • פיקוח עליון על רישוי עסקים הקשורים בבעלי חיים, מזונם, תכשירים ומוצרים עבורם, וזאת באמצעות הרופאים הווטרינריים הרשותיים;
 • מניעת צער בעלי-חיים ודאגה לרווחתם;
 • פיקוח עליון בנושא הכלבת, לרבות מניעת התפשטותה באמצעות חיות-הבר;
 • פיקוח עליון על רישוי כלבים והטיפול בנשיכות כלבים;
 • הדרכה והסברה לחוגי המקצוע ולציבור הרחב בנושאים וטרינריים;
 • יישום הסכמי האוטונומיה והשלום בתחום הווטרינרי.

מקור הסמכות

הבסיס החוקי למערכת הסמכויות והפעולות של השירותים הווטרינריים מעוגן במסגרת חמישה חוקים עיקריים:

 1. פקודת מחלות בעלי-חיים;
 2. פקודת הכלבת;
 3. החוק לפיקוח על יצוא של בעלי-חיים ושל תוצרת מן החי;
 4. חוק הרופאים הווטרינרים;
 5. חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים);

כמו כן הוענקו לנו סמכויות והוטלו עלינו תפקידים מכח פקודת הרוקחים, חוק רישוי עסקים, החוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי-חיים) וחוק צער בעלי-חיים (ניסויים בבעלי-חיים).

פרישה וארגון

 1. מטה השרותים הווטרינריים ויחידות השירות והאמרכלות ממוקמים באתר הקריה החקלאית בבית דגן.
 2. יתר יחידות השרותים הווטרינריים - שש לשכות וטרינריות, שלוש תחנות הסגר לבעלי-חיים.


 

 

טיוטה להערות הציבור - הדור הבא בחקלאות - נוהל תמיכה בחקלאים חדשים בשנים 2018-19 ובנקלטים חדשים בפריפריה (למעט רמת הגולן)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/dor_chadash_draft.aspxטיוטה להערות הציבור - הדור הבא בחקלאות - נוהל תמיכה בחקלאים חדשים בשנים 2018-19 ובנקלטים חדשים בפריפריה (למעט רמת הגולן)
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
تقدم وزارة الزراعة بيانات، نصائح مشورة وتعزز قوات تطبيق القانون وتؤكد على أهمية شراء اللحوم من المحلات التجارية ومحلات الجزارالمنظمة والتي تمتلك رخصة تجارية http://www.moag.gov.il/ar/وحدات الوزارة/dovrut/pirsumim/Publications_2018/Pages/Meat_Tips.aspxتقدم وزارة الزراعة بيانات، نصائح مشورة وتعزز قوات تطبيق القانون وتؤكد على أهمية شراء اللحوم من المحلات التجارية ومحلات الجزارالمنظمة والتي تمتلك رخصة تجارية