2017

 

 

רענון חובת דיווח לשירותים הווטרינריים על מחלות רשומות ואירועים חריגים, בעלי חיים החיים במיםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2017/Pages/baaley_haim_maim_26-06-17.aspxרענון חובת דיווח לשירותים הווטרינריים על מחלות רשומות ואירועים חריגים, בעלי חיים החיים במים
חוזר שימוש בתכשירים וטרינריים לטיפול בדגי מאכלhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2017/Pages/tahshirim_dagey_maachal_2017.aspxחוזר שימוש בתכשירים וטרינריים לטיפול בדגי מאכל

 

 

חוזר בדבר חובת דיווח על מחלות רשומות בבעלי חיים החיים במיםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2018/Pages/hozer_mahalot_bahaley_haim_maim_16-4-18.aspxחוזר בדבר חובת דיווח על מחלות רשומות בבעלי חיים החיים במים
הודעה בדבר איסור דיג בים התיכון בתקופות הרבייה והגיוסhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2018/Pages/daig_revia.aspxהודעה בדבר איסור דיג בים התיכון בתקופות הרבייה והגיוס
הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת בשטחי הבטיחה ומגדל-גינוסרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2018/Pages/btecha_ginosar_2018.aspxהודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת בשטחי הבטיחה ומגדל-גינוסר