במשך זמן רב לא ניתן היה לחדש את האישור לשימוש בפורמלין לטיפול בדגים ורק לאחרונה, אושר מחדש
השימוש בפורמלין, בכפוף למספר שינויים שנעשו בתווית התכשיר.​

​​שימוש בפורמלין לטיפול בדגים