המחלקה לבריאות סוסים מטפלת בנושאים הבאים:

1. הצעות תקנות הקשורות לבריאות ורווחת הסוסים וחמורים
2. פניות של מגדלים בנושאי בריאות, גידול, טיפוח ורווחת הסוסים
3. הפעלת פרויקט לחילוץ ושיקום סוסים וחמורים במשרד החקלאות -
תלונות בנוגע להתעללות והזנחה של סוסים וחמורים ניתן להעביר 24 שעות ביממה למוקד יחידת הפיצו"ח בטל': 03-9559911
4. סיורים וביקורות באורוות סוסים
5. מתן היתרים לאירועי סוסים
6. מתן הרצאות הסברה בנושאים של בריאות, גידול ורווחת סוסים
7. בדיקות תכניות בניה לאורוות סוסים, ניתן לקרוא חומר בנושא בחוברת ההדרכה
8. הוצאת עיתון למגדלים בנושא סוסים בשירותים הווטרינרים - ד"ר סוס, ועלוני מידע למגדלים ולרופאי הסוסים.
הטיפול נעשה במשולב עם הלשכות הווטרינריות, הרופאים הווטרינרים הרשותיים, יחידת הפיצו"ח והמשרד להגנת הסביבה.

בריאות סוסים (שו"ט)