פרסומים

 

 

חוזר מחלת הלפטוספירוזיס בסוסיםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/hozer_susim.aspxחוזר מחלת הלפטוספירוזיס בסוסים
הנחיות רופאי ומגדלי סוסים בנושא מניעת מחלת הכלבתhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/hozer_kalevet.aspxהנחיות רופאי ומגדלי סוסים בנושא מניעת מחלת הכלבת
חוזר בוטוליזם סוסים - 7.6.15http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/botulizm_susim_2015.aspxחוזר בוטוליזם סוסים - 7.6.15חוזר בוטוליזם סוסים - 7.6.15
מפקחי משרד החקלאות פינו אתון שסבלה מפציעות קשות והתעללות מילדי כפר חב"ד ובעל המשק שהחזיק אותהhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/pinuy_aton.aspxמפקחי משרד החקלאות פינו אתון שסבלה מפציעות קשות והתעללות מילדי כפר חב"ד ובעל המשק שהחזיק אותהמפקחי משרד החקלאות פינו אתון שסבלה מפציעות קשות והתעללות מילדי כפר חב"ד ובעל המשק שהחזיק אותה
השתלמות לזיהוי סוסי טרובדור עבור ספר העדר - 14-15/10/13http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/hishtalmut_susim_2013.aspxהשתלמות לזיהוי סוסי טרובדור עבור ספר העדר - 14-15/10/13
צעדת רבין לרוכבי הסוסים תתקיים ב-11/10/2013http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/tzadat_susim.aspxצעדת רבין לרוכבי הסוסים תתקיים ב-11/10/2013
סיכום פעילות שנת 2012 בענף הסוסים בשירותים הווטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/sikum_susim_2012.aspxסיכום פעילות שנת 2012 בענף הסוסים בשירותים הווטרינריים
עלון מידע בנושא מחלת הסטרנגלס בסוסיםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/alon_meda_susim_2013.aspxעלון מידע בנושא מחלת הסטרנגלס בסוסיםעלון מידע בנושא מחלת הסטרנגלס בסוסים
מפת קדחת מערב הנילוס בסוסים, אנשים ויתושים לשנת 2012http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/kadahat_nilus-21-10-12.aspxמפת קדחת מערב הנילוס בסוסים, אנשים ויתושים לשנת 2012מפת קדחת מערב הנילוס בסוסים
דף מידע למגדלים - מחלת הרפס בסוסיםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/meda_megadlim_2.2.12.aspxדף מידע למגדלים - מחלת הרפס בסוסיםדף מידע למגדלים - מחלת הרפס בסוסים
ועדות משנה מייעצות לשירותים הווטרינריים בנושא סוסיםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/vaada_susim.aspxועדות משנה מייעצות לשירותים הווטרינריים בנושא סוסים
רישיון הובלת סוסים, רישיון קרונות ומשאיות הובלהhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/rishuy_kronot_masaiot_hovala.aspxרישיון הובלת סוסים, רישיון קרונות ומשאיות הובלהרישיון הובלת סוסים, רישיון קרונות ומשאיות הובלה
חוברת הדרכה לתכנון ובניית אורוות ומבנים נלוויםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/tichnun_bnia_urvot.aspxחוברת הדרכה לתכנון ובניית אורוות ומבנים נלוויםחוברת הדרכה לתכנון ובניית אורוות ומבנים נלווים