פרסומים

 

 

תקצירי מאמרים מכתבי עת בנושא בריאות חזירים מאת חוקרים בשירותים הווטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/hazirim/pirsumim/Pages/briut_hazirim.aspxתקצירי מאמרים מכתבי עת בנושא בריאות חזירים מאת חוקרים בשירותים הווטרינריים
Sarcoptes scabiei in pigs in Israelhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/hazirim/pirsumim/Pages/Sarcoptes scabiei in pigs in Israel.aspxSarcoptes scabiei in pigs in IsraelSarcoptes scabiei in pigs in Israel
הוראות אספקת מים לחזיריםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/hazirim/pirsumim/Pages/הוראות אספקת מים לחזירים.aspxהוראות אספקת מים לחזיריםהוראות אספקת מים לחזירים
דרישות חדשות להצהרת בריאות לחזירים המיועדים למכוני מחקר ומעבדותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/hazirim/pirsumim/Pages/hanhayot_tfasim_hazirim.aspxדרישות חדשות להצהרת בריאות לחזירים המיועדים למכוני מחקר ומעבדותהצהרת בריאות לחזירים המיועדים למכוני מחקר ומעבדות