טפסים

 

 

הנחיות להצהרת בריאות להובלת חזירים למכוני מחקר שלא לצורך שחיטהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/hazirim/tfasim/Pages/hanhayot_hatzarat_briut_hazirim.aspxהנחיות להצהרת בריאות להובלת חזירים למכוני מחקר שלא לצורך שחיטההנחיות להצהרת בריאות להובלת חזירים למכוני מחקר שלא לצורך שחיטה
הנחיות והמלצות לאיסוף דגימות לאבחונים הנדרשים על מנת להצהיר על בריאות החזירים המיועדים לשימוש במכוני מחקרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/hazirim/tfasim/Pages/hanhayot_isuf_dgimot_hazirim.aspxהנחיות והמלצות לאיסוף דגימות לאבחונים הנדרשים על מנת להצהיר על בריאות החזירים המיועדים לשימוש במכוני מחקרהנחיות והמלצות לאיסוף דגימות לאבחונים הנדרשים על מנת להצהיר על בריאות החזירים המיועדים לשימוש במכוני מחקר
טופס הצהרת בריאות חזירים על ידי רופא מטפלhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/hazirim/tfasim/Pages/hatzarat_briut_hazirim.aspxטופס הצהרת בריאות חזירים על ידי רופא מטפלהצהרת בריאות חזירים המיועדים להובלה
היתר להובלת חזיריםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/hazirim/tfasim/Pages/heter_hovalat_hazirim.aspxהיתר להובלת חזיריםהיתר להובלת חזירים
טופס קבלת דוגמאות לבדיקה - המכון הווטרינריhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/hazirim/tfasim/Pages/tofes_bdika_moachon_vet.aspxטופס קבלת דוגמאות לבדיקה - המכון הווטרינריטופס קבלת דוגמאות לבדיקה - המכון הווטרינרי
טופס הצהרת מגדל עבור חזירים המיועדים לנחירהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/hazirim/tfasim/Pages/tofes_megadel_hazirim_27.09.12.aspxטופס הצהרת מגדל עבור חזירים המיועדים לנחירהטופס הצהרת מגדל עבור חזירים המיועדים לנחירה
טופס סיכום בדיקות מעבדה עבור חזירים המיועדים להובלה למכוני מחקר ומעבדותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/hazirim/tfasim/Pages/tofs_bdikot_hazirim.aspxטופס סיכום בדיקות מעבדה עבור חזירים המיועדים להובלה למכוני מחקר ומעבדותטופס סיכום בדיקות מעבדה עבור חזירים המיועדים להובלה למכוני מחקר ומעבדות