תעודות בריאות

 

 

קבלת קהל יחידת יבוא יצוא בלשכות הווטרינריות בחג הסוכות, 2017http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/kabalat_kahal_sukot_2017.aspxקבלת קהל יחידת יבוא יצוא בלשכות הווטרינריות בחג הסוכות, 2017
קבלת מידע לעניין ייצוא כלבים בישראל, אשר קיים קושי באימוצם בארץ, למטרת אימוץ ושיקום בחו"לhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2017/Pages/yetzu_klavim.aspxקבלת מידע לעניין ייצוא כלבים בישראל, אשר קיים קושי באימוצם בארץ, למטרת אימוץ ושיקום בחו"ל
סדרי עבודה של השירותים הווטרינריים בנתב"ג בראש השנה וסוכות, 2017http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/rosh_hashana.aspxסדרי עבודה של השירותים הווטרינריים בנתב"ג בראש השנה וסוכות, 2017