טפסים והנחיות

 

 

בקשה לחידוש יבוא חיות מחמד מתאילנדhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/import_hayot_mahmad/import_tfasim/Pages/yevu_tailand.aspxבקשה לחידוש יבוא חיות מחמד מתאילנדחידוש יבוא חיות מחמד מתאילנד
טופס מקוון - בדיקת נוגדני כלבת ובדיקות אחרות עבור בעלי חיים היוצאים מישראל.http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/import_hayot_mahmad/import_tfasim/Pages/kalevet_test.aspxטופס מקוון - בדיקת נוגדני כלבת ובדיקות אחרות עבור בעלי חיים היוצאים מישראל.טופס מקוון - בדיקת נוגדני כלבת ובדיקות אחרות עבור בעלי חיין היוצאים מישראל.
הנחיות למסירה ישירה לחיות מחמד ללא עמיל מכסhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/import_hayot_mahmad/import_tfasim/Pages/hanhayot_hayot_mahmad.aspxהנחיות למסירה ישירה לחיות מחמד ללא עמיל מכס
בקשה לקבלת רישיון וטרינרי ליבוא חיות מחמד- טופס מקווןhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/import_hayot_mahmad/import_tfasim/Pages/form_petpermission.aspxבקשה לקבלת רישיון וטרינרי ליבוא חיות מחמד- טופס מקווןבקשה לקבלת רישיון וטרינרי ליבוא חיות מחמד
הנחיות ליבוא חיות מחמד (בתוקף מ-1/8/2017)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/import_hayot_mahmad/import_tfasim/Pages/meda_yevu_dogs_cats_2010.aspxהנחיות ליבוא חיות מחמד (בתוקף מ-1/8/2017)הנחיות חדשות ליבוא חיות מחמד
דף מידע - יבוא כלבים מסוכניםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/import_hayot_mahmad/import_tfasim/Pages/meda_yevu_klavim_mesukanim.aspxדף מידע - יבוא כלבים מסוכניםדף מידע
המלצה לכלי מים בעת הטסת חיות מחמדhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/import_hayot_mahmad/import_tfasim/Pages/kli_maim.aspxהמלצה לכלי מים בעת הטסת חיות מחמד
בקשה לקבלת רשיון וטרינרי ליבוא חיית מחמד (כלב/ חתול/ אחר) - טופס ידניhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/import_hayot_mahmad/import_tfasim/Pages/tofes_yevu_hayot_mahmad.aspxבקשה לקבלת רשיון וטרינרי ליבוא חיית מחמד (כלב/ חתול/ אחר) - טופס ידני