טפסים והנחיות

​בנוסף לסעיף 8 בדרישות הייבוא, אנא וודאו כי המסמכים הנדרשים התקבלו בנמל הייבוא ואין התנגדות להטסת בעל החיים לישראל.
מספר טלפון לברורים: 972-3-9792240 דוא"ל: vs-airport@moag.gov.il, פקס עדכני: 972-3-9485869

 

 

בחינת כמות מכסות יבוא תפוחים פטורות ממכס לשנת 2019 לחלוקה לרשתות שיווקhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/yevu_tapuchim.aspxבחינת כמות מכסות יבוא תפוחים פטורות ממכס לשנת 2019 לחלוקה לרשתות שיווק
רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-ספטמבר 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_9-18.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-ספטמבר 2018