טפסים והנחיות

​בנוסף לסעיף 8 בדרישות הייבוא, אנא וודאו כי המסמכים הנדרשים התקבלו בנמל הייבוא ואין התנגדות להטסת בעל החיים לישראל.
מספר טלפון לברורים: 972-3-9792240 דוא"ל: vs-airport@moag.gov.il, פקס עדכני: 972-3-9485869